Scholen zijn niet de grootste energieverbruikers, maar door hun educatieve rol een belangrijke partner in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Willen we als samenleving investeren in een duurzame toekomst, dan spelen scholen hierin een belangrijke rol.

Het drie jaar durende project Energieke Scholen 1.0. (2017-2020) is het resultaat van de samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven en kadert binnen de intentie van een klimaat-neutrale provincie.

Zowel op educatief, technisch als financieel vlak heeft de eerste fase van dit project reeds een grote positieve impact gehad op de meeste scholen, met tal van resultaten. Zo is er op 1 september 2020 reeds een vermindering van 235 ton CO2 en een besparing van 60000 euro gerealiseerd. Het eindrapport vind je hier.

Dankzij de goede resultaten hebben we extra middelen gekregen om het project nog 2 jaar te verlengen. Het project Energieke Scholen 2.0. (2020-2022) heeft als doel het uitwerken van een aanpak voor alle Leuvense secundaire scholen rond het verduurzamen van energiegebruik, het begeleiden en uitwerken van een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen en het zoeken naar coöperatieve middelen om alle maatregelen te financieren. KSLeuven treedt hier op als penhouder.

Door de opgebouwde kennis binnen dit project biedt Energieke Scholen tevens informatie aan alle Leuvense scholen rond het verduurzamen van energie. Alle informatie over verduurzaming binnen het onderwijs kan je vinden op de website van School2030.

Ponton43 is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 3 opleidingsvorm 4 (OV4). De school richt zich op jongeren met gedrags – en emotionele problemen die over de mogelijkheden beschikken om een diploma secundair onderwijs te behalen.

Ponton43 is anders! We bieden een duidelijk kader, structuur en gevarieerde lesmethodes aan. Binnen Ponton43 wordt er sterk ingezet op het versterken van sociale vaardigheden met de bedoeling dat de jongeren hun studies in het secundair onderwijs kunnen aanvatten, verderzetten en afronden.

De eerste graad wordt georganiseerd in Ponton43 te Lovenjoel. Vanaf de tweede graad organiseert Ponton43 onderwijs in nauwe samenwerking met de scholen van KSLeuven.

Om op de hoogte gehouden te worden van acties en de voortgang van Ponton43, schrijf je in op onze nieuwsbrief of stuur een mailtje naar info@ponton43.be indien je graag mee de handen uit de mouwen wil steken. Je vindt alle info op www.ponton43.be

Eerstegraadsschool Veltem-Beisem

KSLeuven plant een nieuwe eerstegraadsschool in het klooster op het dorpsplein van Veltem-Beisem. Deze lokale en kleinschalige school beoogt een vlotte doorstroom van het basis- naar het secundair onderwijs. Via een stevige basisvorming en een breed pakket van horizonmodules en basisopties krijgen de leerlingen zicht op hun eigen interesses en aanpak van leerstof. Dat helpt hen voor een goede studiekeuze naar de tweede graad.

Via een secundaire eerstegraadsschool in een dorp werkt KSLeuven aan een duurzame visie op mobiliteit en vermindert de druk op het stadscentrum.
Bij de uitbouw van de eerstegraadsschool willen we volop samenwerken met andere scholen in en rond Leuven, lokale verenigingen, ouders en inwoners om op deze manier het sociaal weefsel in de gemeente te versterken en zo een brede school op te bouwen.

Op 1 september 2023 zal het eerste jaar opstarten in het verbouwde klooster. Een jaar later volgt dan het tweede jaar.
Voor vragen kunt u terecht bij danny.pijls@ksleuven.be (coördinerend directeur), lieve.smeulders@ksleuven.be (directeur Veld) en inge.delafortrie@ksleuven.be (projectcoördinator).
Wil je graag op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van de nieuwe school, schrijf je in op onze nieuwsbrief via info@veld-veltem.be.

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

Project cognitief sterke leerlingen

KSLeuven is door het departement onderwijs geselecteerd voor het project Voorbeeldscholen voor begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen.

Dit project kreeg de naam Extra Uitdagen(d)!. Deze leerlingen extra uitdagen is voor onze scholen extra uitdagend. Toch willen we als scholengemeenschap onder impuls van dit project verder groeien en onszelf versterken in het onderwijs aan cognitief sterke leerlingen.

Het doel van dit project is tweeledig.

We beschrijven en documenteren de bestaande lespraktijken voor deze doelgroep. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de lespraktijken duurzaam worden en overdraagbaar zijn naar andere contexten. Daarnaast gaan we samen met het expertisecentrum Project Talent op zoek waarom de praktijken werken en waar mogelijkheden zijn om te verbeteren.

We bouwen een netwerk uit binnen en buiten de scholengemeenschap om expertise, kennis en vaardigheden uit te wisselen, om elke onderwijsprofessional te inspireren en om de huidige initiatieven te versterken.