Algemene info

Visie

De scholengemeenschap streeft ernaar

 • rekening te houden met de behoeften van elke jongere via aangepaste begeleiding en oriëntering.
 • elke jongere gelijke kansen te bieden op een kwaliteitsvolle vorming en opleiding.
 • in te spelen op de noden van een complexe en veranderende wereld.
 • elke jongere kennis, vaardigheden en studiehouding bij te brengen via een eigentijdse aanpak.
 • jongeren te bezielen vanuit een christelijk geïnspireerde visie.

Bevoegdheden

Een scholengemeenschap maakt afspraken over

 • de ordening van een rationeel onderwijsaanbod
 • een objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding
 • het personeelsbeleid
 • de aanwending van de extra middelen voor onderwijs
 • de aanwending van de omkaderingsmiddelen
 • investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur

en kan een samenwerkingsakkoord afsluiten met

 • instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs
 • instellingen voor basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en  volwassenenonderwijs

De bevoegdheden van de scholengemeenschap staan opgesomd in hoofdstuk III (art.71) van het decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. Goedkeuringsdatum: 14 juli 1998; Publicatiedatum B.S.29/08/1998.

Overlegorganen

CASS

Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap
Wie? Vertegenwoordigers van de schoolbesturen
Wat? Beslissen


CODI

College van Directeurs
Wie? Coördinerend directeur, directeurs en adjunct-directeurs
Wat? Voorbereiden en uitvoeren


OCSG

Onderhandelingscomité Scholengemeenschap
Wie? Vertegenwoordigers van de schoolbesturen en het personeel
Wat? Onderhandelen en adviseren

Praktische info

Wegbeschrijving

KSLeuven is gevestigd in Huis Den Arent in het Sint-Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven.
Je kan je aanmelden aan het onthaal waar men je de ingang zal wijzen.

Er is parkeergelegenheid op het Sint-Jacobsplein (ongeveer 7 minuten wandelen) of in Q-Park Heilig Hart Ziekenhuis (ongeveer 10 minuten wandelen).

Wie is wie?

Danny PijlsCoördinerend directeur
Chris TaesVoorzitter CASS
Karen De VosAdministratief medewerker
Suuz SchellaertCoördinator NT2 na OKAN
Kathleen OrganeBeleidsmedewerker / SOHO / LOM Frans
Inge DelafortrieBeleidsmedewerker Taalbeleid / Zorg en Kansen / Energieke Scholen
Els PitschonBeleidsmedewerker BaSO / Ponton43
Katrien VandeweerdtBeleidsmedewerker Modernisering SO
Niels RoelandsBeleidsmedewerker ICT
Jurgen Van GemertBeleidsmedewerker ICT
Gerd Van AelCoördinator project ‘cognitief sterk functionerende leerlingen’
Tania SempelsOndersteuner flexibele leerwegen