VACATURES IN KSLeuven.

De scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven werft aan vanaf 1 september 2022

Een COÖRDINATOR voor Ponton 43 (OV4 type 3)

 • die samen met de denkgroep OV4 en het huidige coördinatieteam het didactische dossier implementeert in functie van de opstart van een eerste graad in Ponton 43 (BuSO OV4 Type 3) met start voorzien op 1/9/2023. De blauwdruk (via deze link) vormt de leidraad voor de implementatie.
 • die de nodige ervaring heeft opgebouwd rond leerlingen met gedrags- en emotionele problemen;
 • die de uitdaging aangaat om de didactiek en leerinhouden van de eerste graad SO te vertalen naar een OV4 type3. Inspiratie: klik hier;
 • die conceptueel nadenkt om infrastructureel een geschikte didactische omgeving te creëren;
 • die de nodige communicatieve, pedagogische, organisatorische en administratieve bekwaamheden bezit;
 • die vlot kan omgaan zowel met begeleidingsteams als met leerlingen;
 • die de nodige contacten legt met partners in buitengewoon en gewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwetwerken, welzijn, justitie, lokale, provinciale en Vlaamse overheid,…;
 • die vlot samenwerkt met de directie van Ter Bank en Ten Desselaer;
 • die een belangrijke rol zal spelen bij de rekrutering en de aanwerving van het team;
 • die houder is van het bekwaamheidsbewijs van bachelor of master met bewijs van pedagogische bekwaamheid;
 • die wil doorgroeien naar een directiefunctie of verantwoordelijke orthopedagoog in Ponton 43 vanaf 1/9/2023.

Het betreft een halftijdse betrekking (detail van volume is bespreekbaar) voor het schooljaar 2022-2023 met perspectief tot doorgroei naar een directiefunctie of verantwoordelijke orthopedagoog. Deze halftijdse functie gebeurt in het statuut van leraar of paramedisch ambt in de voorafname van de puntenenveloppe van de scholengemeenschap KSLeuven.

Het project Ponton 43 (OV4 Type 3) richt zich tot jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Het betreft jongeren die gewoon onderwijs aankunnen en groeipotentieel hebben, maar die (tijdelijk) meer hulp en investering op maat nodig hebben om zich te kunnen handhaven en om de eindtermen te bereiken.
Zie ook: Onderwijskiezer.

Hoe solliciteren?
We verwachten:

 • een gemotiveerd schrijven waarin de kandidaat getuigt van de gevraagde competenties en zijn/haar kandidatuur motiveert;
 • een volledig curriculum;
 • de contactgegevens van minimum twee referentiepersonen.

Bezorgen vóór 31 mei 2022 aan:

Danny Pijls
coördinerend directeur KSLeuven
Janseniusstraat 2
3000 Leuven.
Danny.pijls@ksleuven.be

De selectiegesprekken vinden plaats tijdens de eerste helft van juni 2022.

HDC

Leraar Techniek

Heilig Hart Kessel-Lo

Leraar (bachelor) Nederlands

Miniemeninstituut

Leraar Frans

Leraar Economie

Sancta Maria Leuven

Leraar Economie

Leraar Frans

Leraar Natuurwetenschappen

SPC

Leraar (master) Nederlands

Ziekenhuisschool

Leraar Nederlands

U kan altijd een vrije sollicitatie doen bij de verschillende scholen van onze scholengemeenschap.

VACATURES op Don Bosco Groeneveld.

Op onze school, Don Bosco Groenveld (Plus) Heverlee, is een vacature voor een leerkracht Natuurwetenschappen en Natuur & Ruimte

Het pakket bestaat uit:

– 1 u Natuurwetenschappen in het eerste jaar A

– 1 u Natuurwetenschappen in het tweede jaar A

– 2 u Natuur & Ruimte in het eerste jaar B

– 1 u Natuur & Ruimte in het tweede jaar B

De opdracht loopt tot minstens 28 mei.

De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten. De opdracht kan ook aangevuld worden met andere opdrachten (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze job is het belangrijk dat je een lerarendiploma hebt of dat je aan een lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

Op onze school, Don Bosco Groenveld Heverlee, is een vacature voor een leerkracht Etaleren & Presenteren en Expositie.

Het gaat om

– 5 lesuren Expositie in het derde jaar Decor & Etalage

– 2 lesuren Etaleren en Presenteren in het vierde jaar Publiciteit & Etalage

De opdracht kan aangevuld worden met

– 4 u Grafisch Ontwerp in het vijfde jaar Publiciteitsgrafiek

– 3 u Toegepast Computergebruik in het vierde jaar Publiciteit & Etalage

– 2 u Toegepast Computergebruik Indesign in het vijfde jaar Publiciteitsgrafiek

De opdracht kan meteen in gaan en loopt tot het einde van het schooljaar.

De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten. De opdracht kan ook aangevuld worden met andere opdrachten (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze opdracht is het belangrijk dat u een lerarendiploma heeft of dat u aan de lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

Op onze school, Don Bosco Groenveld Plus Heverlee, is een vacature voor een leerkracht Nederlands en Verkennende Module Taal & Cultuur

Het pakket bestaat uit:

– 4 u Nederlands in het eerste jaar A

– 3 u Verkennende module Taal & Cultuur in het eerste jaar A

De opdracht loopt tot minstens 31 mei.

De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten. De opdracht kan ook aangevuld worden met andere opdrachten (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze job is het belangrijk dat je een lerarendiploma hebt of dat je aan een lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

re

Op onze school, Don Bosco Groenveld Plus Heverlee, is een vacature voor een leerkracht Godsdienst en Geschiedenis

Het pakket bestaat uit:

– 1 u geschiedenis in het tweede jaar A

– 2 u geschiedenis in het tweede jaar A

– 2 u godsdienst in het eerste jaar A

– 4 u godsdienst in het eerste jaar B (telkens 2 u in 2 klassen)

De opdracht loopt tot minstens 31 mei.

De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten. De opdracht kan ook aangevuld worden met andere opdrachten (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze job is het belangrijk dat je een lerarendiploma hebt of dat je aan een lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

Op onze school, Don Bosco Groenveld Heverlee, is een vacature voor een leerkracht Geïntegreerd handelen, Indirecte zorg, Gezondheid & welzijn in de richting verzorging.

Het pakket bestaat uit:

– 6 u Geïntegreerd handelen (in het vijfde en zesde jaar verzorging)

– 4 u Gezondheid & welzijn (in het zesde jaar verzorging)

– 8 u Indirecte zorg (zesde jaar verzorging)

De opdracht loopt tot het einde van het schooljaar.

De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten. De opdracht kan ook aangevuld worden met andere opdrachten (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze job is het belangrijk dat je een lerarendiploma hebt of dat je aan een lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

Op onze school, Don Bosco Groenveld Heverlee, is een vacature voor een leerkracht publiciteitsvormgeving.

Het gaat om

-2 lesuren publiciteitsvormgeving per week in het vierde jaar publiciteit en etalage

De opdracht publiciteitsvormgeving kan meteen in gaan en loopt tot 30 juni.

De opdracht kan aangevuld worden met andere opdrachten in de school (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze opdracht is het belangrijk dat u een lerarendiploma heeft of dat u aan de lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

Op onze school, Don Bosco Groenveld, is een vacature voor een leerkracht Kunst&Creatie.

Het gaat om

– 8 u Kunst en Creatie (verspreid over 2 klassen in 2B)

De opdracht kan meteen ingaan en loopt minstens tot het einde van het schooljaar.

Voor deze opdracht is het belangrijk dat je een lerarendiploma hebt of dat je aan de lerarenopleiding bezig bent.

De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten.

De opdracht kan aangevuld worden met andere opdrachten in de school (zie andere vacatures van onze school).

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.

Op onze school, Don Bosco Groenveld Heverlee, is een vacature voor een leerkracht Grafisch Ontwerp, Toegepast Computergebruik, Toegepast Computergebruik Indesign.

Het gaat om

– 4 u Grafisch Ontwerp in het vijfde jaar Publiciteitsgrafiek

– 3 u Toegepast Computergebruik in het vierde jaar Publiciteit en Etalage

– 2 u Toegepast Computergebruik Indesign in het vijfde jaar Publiciteitsgrafiek

De opdracht kan aangevuld worden met

– 5 lesuren Expositie in het derde jaar Decor & Etalage

– 2 lesuren Etaleren en Presenteren in het vierde jaar Publiciteit & etalage

De opdracht kan meteen in gaan en loopt tot het einde van het schooljaar.

De opdracht kan aangevuld worden met andere opdrachten in de school (zie andere vacatures van onze school).

Voor deze opdracht is het belangrijk dat u een lerarendiploma heeft of dat u aan de lerarenopleiding bezig bent.

Meer info over de school vindt u op www.dbgroenveld.be.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u contact opnemen met de directeur van de school, Kathleen De Goignies.

Solliciteren kan via solliciteren@dbgroenveld.be.

Don Bosco Groenveld Heverlee, Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee, 016 23 16 35.