Deze teksten hebben louter een informatieve waarde en hebben niet het statuut van een juridische tekst:

17-18 OCSG 1 D 9a-P Vademecum Personeel

17-18 OCSG 1 D 9b-P Vademecum Personeel bijlagen