Naar een vernieuwde tweede graad in KSLeuven

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zette de modernisering van het secundair onderwijs zich verder in de tweede graad. De nieuwe studierichtingen werden dan voor het eerst ingericht in het derde jaar. In september 2022 volgde ook het vierde jaar in de nieuwe structuur.

Deze site van onze scholengemeenschap bundelt heel wat informatie voor jou en wil een hulp zijn in je studiekeuzetraject.

  • Je hebt bijna de eerste graad in één van onze scholen van KSLeuven achter de rug.
  • In de eerste graad kreeg je vanuit al je vakken een stevige basisvorming.
  • Je kreeg ook veel kansen om studiedomeinen te verkennen. Denk maar aan de horizonuren in het eerste jaar en je keuze voor je major en minor in het tweede jaar. De eerste graad dient dus vooral om te ontdekken wat je kan, wat je mogelijkheden zijn en wat je interesseert.
  • Je bent nu klaar om voor het eerst een echte studierichting te kiezen voor je volgende graad.

Je zal merken dat de tweede graad anders in elkaar zit dan de eerste graad. En dat er ook wat nieuwe woorden opduiken, die je goed moet begrijpen om zicht te krijgen op die tweede en derde graad.

  • De nieuwe structuur in het kort:
  • Welk domein past bij jou? Dat is de grote vraag. Verken ze en ontdek met welke studierichtingen jij een match hebt:

WOORDENBOEKJE: WAT BETEKENT …?

Arbeidsmarktfinaliteit

Dubbele finaliteit

Doorstroomfinaliteit

Studierichtingen in deze finaliteit bereiden voor op een job, een graduaat aan een hogeschool of de HBO5-opleiding verpleegkunde. Er is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep goed te kunnen uitoefenen. Dat noemen we beroepskwalificaties. De nadruk ligt dus op de praktijk.

Tussen doorstroom en arbeidsmarkt ligt nog de dubbele finaliteit: deze richtingen bereiden voor op ofwel een beroep of op verder studeren in een professionele bachelor die aansluit bij je vooropleiding, een graduaat in een hogeschool of de HBO5-opleiding verpleegkunde. Je einddoel of finish kan hier twee kanten uit.

Deze studierichtingen bereiden je na je middelbaar voor op verder studeren in het hoger onderwijs (academische of professionele bachelor). Het vakkenpakket bestaat voor het grootste deel uit algemene vorming en theorie.

Je herkent hierin woorden als ‘finish’ of ‘finale’. Een finaliteit maakt het einddoel van een richting duidelijk: wat wil je doen na het middelbaar? Waarop bereidt een richting jou voor? Wil je verder studeren aan de universiteit of een hogeschool of wil je je voorbereiden op een job? Dat is de grote startvraag. Er zijn drie finaliteiten: doorstroom, dubbele en arbeidsmarkt.

Binnen de D-finaliteit wordt er een onderscheid gemaakt tussen domeingebonden en domeinoverschrijdende studierichtingen.

  • De domeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.
  • De domeingebonden richtingen leiden vooral naar academische en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.

Binnen de D-finaliteit wordt er een onderscheid gemaakt tussen domeingebonden en domeinoverschrijdende studierichtingen.

  • De domeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.
  • De domeingebonden richtingen leiden vooral naar academische en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.

Naast je keuze voor een finaliteit, kies je ook uit een studiedomein. Hier kies je op basis van wat je interesseert en waarover je iets wil leren. Er zijn er 8: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM, Taal en cultuur, Kunst en creatie, Land- en tuinbouw, Sport, Voeding en horeca.

Er zijn ook domeinoverschrijdende studierichtingen die niet specifiek tot één van deze 8 studiedomeinen behoren, maar bepaalde studiedomeinen combineren.

De drie finaliteiten en de studiedomeinen vormen een grote tabel. Elke studierichting krijgt dan een plaats in één van de hokjes. Je richting behoort tot een finaliteit én een domein (uitzondering: domeinoverschrijdende richtingen).

Een moeilijk woord voor de nieuwe structuur met zijn 3 finaliteiten en 8 studiedomeinen. De drie finaliteiten en de studiedomeinen vormen een grote tabel of matrix.

VERDERE INFO?

Deze site biedt je een overzicht van het studieaanbod binnen onze scholengemeenschap KSLeuven.

Natuurlijk zijn er nog heel wat andere kanalen die je kunnen helpen in je zoektocht naar een goede studiekeuze: