Naar een vernieuwde tweede graad in KSLeuven

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zet de modernisering van het secundair onderwijs zich verder in de tweede graad. De nieuwe studierichtingen werden dan voor het eerst ingericht in het derde jaar. In september 2022 volgt het vierde jaar in de nieuwe structuur.

Deze site van onze scholengemeenschap bundelt heel wat informatie voor jou en wil een hulp zijn in je studiekeuzetraject.

 • Je hebt bijna de eerste graad in één van onze scholen van KSLeuven achter de rug.
 • In de eerste graad kreeg je vanuit al je vakken een stevige basisvorming.
 • Je kreeg ook veel kansen om studiedomeinen te verkennen. Denk maar aan de horizonuren in het eerste jaar en je keuze voor je major en minor in het tweede jaar. De eerste graad dient dus vooral om te ontdekken wat je kan, wat je mogelijkheden zijn en wat je interesseert.
 • Je bent nu klaar om voor het eerst een echte studierichting te kiezen voor je volgende graad.

Je zal merken dat de tweede graad anders in elkaar zit dan de eerste graad. En dat er ook wat nieuwe woorden opduiken, die je goed moet begrijpen om zicht te krijgen op die tweede en derde graad.

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe ondernemingen functioneren. Je bruist van ideeën. Misschien schuilt in jou een toekomstige ondernemer. Je communiceert graag. Je bent geïnteresseerd in vernieuwingen op het vlak van informatietechnologie.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroomfinaliteit

Economische wetenschappen (domeinoverschrijdend)

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je krijgt inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun verbanden te begrijpen.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

Specifieke vorming:

 • algemene economie: keuzegedrag van producent en consument, marktwerking, internationale handel …
 • bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht …
 • wiskunde
Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op economie en wiskunde:

 • je bestudeert belangrijke (bedrijfs)economische onderwerpen en hun verbanden: bv. rol van consument en producent, marktwerking, rol van de overheid, internationale handel, werking van ondernemingen en organisaties …
 • je denkt hierover kritisch na vanuit een concrete maatschappelijke context.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • wiskundig abstracte begrippen zijn hierbij voor jou geen probleem.
 • je werkt ook aan je ict-kennis en vaardigheden.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 5 5
Economie 4 4
Keuze school 3de 4de
1 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Economische wetenschappen is domeinoverschrijdend, Bedrijfswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Economische wetenschappen  Bedrijfswetenschappen
uitgebreid pakket economie zelfde uitgebreid pakket economie, maar te realiseren binnen 2 lesuren meer per week
wiskunde behoort tot de specifieke vorming wiskunde behoort tot de verdiepte basisvorming
Verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Deze richting sluit aan bij:

 • Bedrijfswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Economie-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Economie-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Bedrijfswetenschappen (domeingebonden)

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in de economie krijg je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Vanuit concrete maatschappelijke contexten ontwikkel je inzicht in de belangrijkste economische onderwerpen en hun verbanden.

Verdiepte basisvorming: wiskunde

Specifieke vorming:

 • algemene economie: keuzegedrag van producent en consument, marktwerking, internationale handel …
 • bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht …
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je bestudeert belangrijke (bedrijfs)economische onderwerpen en hun verbanden: bv. rol van consument en producent, marktwerking, rol van de overheid, internationale handel, werking van ondernemingen en organisaties …
 • je denkt hierover kritisch na vanuit een concrete maatschappelijke context.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • je werkt ook aan je ict-kennis en vaardigheden.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Economie 6 6
Keuze school 3de 4de
3 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Economische wetenschappen is domeinoverschrijdend, Bedrijfswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Economische wetenschappen  Bedrijfswetenschappen
uitgebreid pakket economie zelfde uitgebreid pakket economie, maar te realiseren binnen 2 lesuren meer per week
wiskunde behoort tot de specifieke vorming wiskunde behoort tot de verdiepte basisvorming
Verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

De richting Bedrijfswetenschappen behoort tot de D-finaliteit. De richting Bedrijf en organisatie tot de dubbele finaliteit (D/A). Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders. Dat is een eerste verschil. Ook voor economie en wiskunde zijn er verschillen. Een richting uit de D/A-finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie
Eindtermen D Eindtermen D/A
Algemene economie en bedrijfswetenschappen Bedrijfseconomie: pakket uit de algemene economie + toegepaste bedrijfswetenschappen
Verdiepte basisvorming wiskunde Toegepaste wiskunde

Deze richting sluit aan bij:

 • Bedrijfswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij VCLB Leuven.

Dubbele

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert over algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast ontwikkel je in deze richting competenties om boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten te ondersteunen. Je maakt ook kennis met de logistieke flow en de verschillende transportmodi.

Specifieke vorming:

 • economie en bedrijfswetenschappen: keuzegedrag producent, marktwerking (competitieve markten), basisverrichtingen boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht
 • Accounting en aspecten van personeelsbeheer
 • Commerciële administratie, aspecten van marketing
 • Internationale handel en de logistieke flow
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen bedrijfseconomische onderwerpen.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in bedrijfseconomische concepten en processen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je administratieve en commerciële vaardigheden verbetert.
 • je werkt ook doelgericht en in functie van praktijkopdrachten aan je ict-kennis en vaardigheden.
 • je leert om vlot en klantgericht met mensen te communiceren en hen verder te helpen. Je leert dit ook in het Engels en het Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Bedrijf en organisatie 8 9
Keuze school 3de 4de
2 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Bedrijfswetenschappen behoort tot de D-finaliteit. De richting Bedrijf en organisatie tot de dubbele finaliteit (D/A). Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders. Dat is een eerste verschil. Ook voor economie en wiskunde zijn er verschillen. Een richting uit de D/A-finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie
Eindtermen D Eindtermen D/A
Algemene economie en bedrijfswetenschappen Bedrijfseconomie: pakket uit de algemene economie + toegepaste bedrijfswetenschappen
Verdiepte basisvorming wiskunde Toegepaste wiskunde

Deze richting sluit aan bij:

 • Bedrijfsorganisatie (dubbele)
 • Commerciële organisatie (dubbele)
 • Internationale handel en logistiek (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.

Toerisme

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het binnen- als in het buitenland maak je kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen. Je informeert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen. Je situeert toeristische plaatsen dichtbij en veraf. Je leert toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies. Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.

Specifieke vorming:

 • Engels en Frans: communicatieve vaardigheden, tekstopbouw
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Verkenning van de sector: diensten en producten
 • Brede context van beurzen, evenementen en vervoer, accommodatie, reisorganisaties
 • Klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen het domein van het toerisme.
  • je bouwt een stevige basiskennis op in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in toeristische onderwerpen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je communicatieve vaardigheden verbetert.
 • je durft je sociaal op te stellen, ook tegenover mensen uit andere culturen, het buitenland …
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je bent niet bang om mensen in een andere taal aan te spreken of hen te informeren.
 • je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Engels 3 3
Frans 4 3
Duits 1 2
Toerisme 6 8
Keuze school 3de 4de
2 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Toerisme (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje vanuit het Vrij CLB Leuven.

Arbeidsmarkt

Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Specifieke vorming:

 • Uitvoerende taken: ontvangst en opslag van goederen
 • Administratieve vaardigheden bij onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderingen en events
 • Uitvoerende taken bij winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren
 • Communicatieve vaardigheden in functie van onthaal en verkoop
 • Frans en Engels

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming.
 • je leert vlot en klantvriendelijk communiceren bij onthaal- en verkoopactiviteiten.
 • je werkt ook doelgericht en in functie van opdrachten in organisatie en logistiek aan je ict-kennis en vaardigheden.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels en Frans 6 6
Mavo 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Organisatie en logistiek 12 12
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Logistiek (arbeidsmarkt)
 • Onthaal, organisatie en sales (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk het infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven en functioneren. Je wil meer weten over de maatschappij, de mens en zijn gedrag, over de werking van het menselijk lichaam, over gezondheidsthema’s … Je bent geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij, vanuit een kritische en onderzoekende houding. Of je wil mensen begeleiden of zorg dragen voor anderen.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend)

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je start ook met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een  kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

Specifieke vorming:

 • filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
 • kunstbeschouwing
 • sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders

Voor alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op de mens en de samenleving:

 • je kan op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving.
 • je gebruikt menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier.
 • je houdt ervan je te verdiepen in filosofie, kunst, sociologie en psychologie.
 • je bestudeert en begrijpt graag verschillende aspecten van de mens en zijn gedrag.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Kunstbeschouwing 1 2
Filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 3 3
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Humane wetenschappen is domeinoverschrijdend, Maatschappij- en welzijnswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Humane wetenschappen  Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Sociologie en psychologie zelfde vakken sociologie en psychologie, maar te realiseren binnen 2 lesuren meer per week
Ruimer pakket filosofie Filosofie meer toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn
Verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Deze richting sluit aan bij:

 • Welzijnswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Humane wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Specifieke vorming:

 • inleiding tot filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
 • sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving.
 • je gebruikt menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier.
 • je houdt ervan je te verdiepen in filosofie, kunst, sociologie en psychologie.
 • je bestudeert en begrijpt graag verschillende aspecten van de mens en zijn gedrag.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Inleiding filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Keuze school 3de 4de
3 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Humane wetenschappen is domeinoverschrijdend, Maatschappij- en welzijnswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Humane wetenschappen  Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Sociologie en psychologie zelfde vakken sociologie en psychologie, maar te realiseren binnen 2 lesuren meer per week
Ruimer pakket filosofie Filosofie meer toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn
Verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Deze richting sluit aan bij:

 • Welzijnswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven

Dubbele

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Specifieke vorming:

 • toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
 • sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s
 • Indirecte en directe (logistieke) zorg
 • Expressie

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen dit domein maatschappij en welzijn.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je zorgt eerst dat je theoretisch sterk in je schoenen staat wanneer het gaat over mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding.
 • wat je geleerd hebt, kan je dan meteen gebruiken bij opdrachten rond indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding.
 • je durft je sociaal op te stellen en je maakt graag kennis met verschillende doelgroepen en hun behoeften en mogelijkheden.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je ideeën in de praktijk om te zetten.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Maatschappij en welzijn 10 12
Keuze school 3de 4de
2 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen behoort tot de D-finaliteit. De richting Maatschappij en welzijn tot de dubbele finaliteit (D/A). Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders. Dat is een eerste verschil. Ook voor psychologie en sociologie zijn er verschillen. Een richting uit de D/A-finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn
Eindtermen D Eindtermen D/A
Filosofie: toegepast binnen context maatschappij en welzijn
Psychologie en sociologie:

 • ontwikkeling, sociaal gedrag, communicatie, opbouw psychologisch begrippenkader
 • kenmerken hedendaagse samenleving
Maatschappij en welzijn:

 • ontwikkeling en pedagogisch handelen, opvoeding, ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • mens in relatie tot samenleving
 • gezondheidsbevordering: gezondheid, menselijk functioneren, begrippenkader, indirecte zorg (gezinscontext)
 • basisvaardigheden in zorg verlenen en begeleiden
 • communicatie
 • oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
Anatomie en fysiologie van de mens
De richting Maatschappij en welzijn behoort tot de D/A-finaliteit. De richting Zorg en welzijn tot de A-finaliteit. Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders.

Zorg en welzijn Maatschappij en welzijn
Eindtermen A Eindtermen D/A
Zorg en welzijn:

 • aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
Maatschappij en welzijn:

 • ontwikkeling en pedagogisch handelen, opvoeding, ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • mens in relatie tot samenleving
 • gezondheid
 • maaltijdzorg
 • interieurzorg
 • linnenzorg
 • communicatie
 • activiteiten in logistiek en zorg
 • gezondheidsbevordering: gezondheid, menselijk functioneren, begrippenkader, indirecte zorg (gezinscontext)
 • basisvaardigheden in zorg verlenen en begeleiden
 • communicatie
 • oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
aspecten van anatomie en fysiologie anatomie en fysiologie van de mens

Deze richting sluit aan bij:

 • Gezondheidszorg (dubbele)
 • Opvoeding en begeleiding (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Haar- en schoonheidsverzorging

Haar- en schoonheidsverzorging is een praktische richting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Je verwerft de basis van een aantal technische competenties uit zowel haar- als schoonheidsverzorging. Er komen vaardigheden aan bod die in beide settings belangrijk zijn en er is ruim aandacht voor sociale en
communicatieve vaardigheden. Je verwerft anatomische en fysiologische inzichten om die technische vaardigheden kwaliteitsvol uit te voeren. Je maakt ook kennis met trends en evoluties in de sector.

Specifieke vorming:

 • Uitvoeren van basiszorgen (haar, manicure, make-up): eenvoudige haarverzorgingen en brushing, eenvoudige gelegenheidskapsels, hand- en nagelverzorging, hand-, arm- en gelaatsmassage.
 • Sociale vaardigheden in functie van het begeleiden van klanten (basisactiviteiten)
 • Illustreren van trends in de haar- en schoonheidsverzorging
 • Frans en Engels

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in alles wat te maken heeft met haar- en lichaamszorg.
 • je leert bestaande technieken uitvoeren.
 • fijne motorische vaardigheden helpen je om de praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
 • dit vind je uitdagend: je gaat zelf ook creatief aan de slag. Je bedenkt eigen creaties en voert deze ook uit.
 • je leert vlot, persoonlijk en klantvriendelijk omgaan met verschillende soorten mensen.
 • je leert oog hebben voor hun wensen bij haar- en schoonheidsverzorging.
 • je leert op zorgvuldige wijze het menselijk lichaam aanraken.
 • je volgt graag de evolutie in nieuwe trends.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels en Frans 3 3
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Haar- en schoonheidsverzorging 16 16
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Haarverzorging (arbeidsmarkt)
 • Schoonheidsverzorging (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar zal toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Specifieke vorming:

 • Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn
 • Indirecte en directe (logistieke) zorg
 • (Sociale) en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen
 • Expressie

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in de ontwikkeling van de mens. Je hebt oog voor verschillen tussen mensen.
 • je leert graag de samenleving kennen in al zijn aspecten.
 • alles wat met gezondheid te maken heeft, boeit je: lichamelijke, maar ook psychische gezondheid.
 • je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen.
 • je wordt sterker op sociaal en communicatief vlak, zeker wanneer je met kwetsbare mensen leert omgaan.
 • je leert allerlei praktische taken uitvoeren: eten klaarmaken, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …
 • fijne motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
 • je kan zelf terugblikken over wat je gedaan hebt en waarom je dat deed.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Zorg en welzijn 17 17
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Maatschappij en welzijn behoort tot de D/A-finaliteit. De richting Zorg en welzijn tot de A-finaliteit. Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders.

Zorg en welzijn Maatschappij en welzijn
Eindtermen A Eindtermen D/A
Zorg en welzijn:

 • aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
Maatschappij en welzijn:

 • ontwikkeling en pedagogisch handelen, opvoeding, ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • mens in relatie tot samenleving
 • gezondheid
 • maaltijdzorg
 • interieurzorg
 • linnenzorg
 • communicatie
 • activiteiten in logistiek en zorg
 • gezondheidsbevordering: gezondheid, menselijk functioneren, begrippenkader, indirecte zorg (gezinscontext)
 • basisvaardigheden in zorg verlenen en begeleiden
 • communicatie
 • oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
aspecten van anatomie en fysiologie anatomie en fysiologie van de mens

Deze richting sluit aan bij:

 • Assistentie in wonen, zorg en welzijn (arbeidsmarkt)
 • Verzorging (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


STEM

Je interesseert je voor verschijnselen in de natuur en je bent nieuwsgierig naar logische verklaring ervan. Je vindt plezier in het onderzoeken van natuurwetenschappelijke en/of technische verschijnselen. Je ontdekt graag nieuwigheden en bent creatief in het zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vragen. Techniek boeit je, je wil weten hoe dingen precies in mekaar moeten zitten om ze goed te doen functioneren. Je ontwerpt graag originele en bruikbare voorwerpen. Je versterkt graag je technische vaardigheden met allerlei materialen en gereedschappen.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

Specifieke vorming:

 • biologie
 • chemie
 • fysica
 • onderzoeks- en labovaardigheden
 • wiskunde

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op wetenschappen en wiskunde:

 • je kan analytisch en inzichtelijk denken. Hierdoor kan je verschillende wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen. Dit alles vind je uitdagend.
 • je denkt na op een geordende en gestructureerde manier. Wiskundig abstracte begrippen en concepten zijn hierbij voor jou geen probleem. Deze inzichten gebruik je in natuurwetenschappelijke contexten.
 • Je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken in biologie, chemie en fysica. Je gaat ook op zoek naar STEM-verbanden binnen deze wetenschappen.
 • Je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij natuurwetenschappelijke problemen in biologie, chemie en fysica.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Keuze school 3de 4de
2 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend, Biotechnologische STEM-wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Biotechnologische STEM-wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. In Natuurwetenschappen komt wiskunde op meer doorgedreven manier aan bod. In Biotechnologische STEM-wetenschappen is elektromagnetisme een opvallend bijkomend thema. Optica komt daar in de tweede graad niet aan bod.

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend. Technologische wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen komt wiskunde op een doorgedreven manier aan bod. In Natuurwetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in technologische contexten nadrukkelijk aan bod. Fysica komt er uitgebreider aan bod dan in Natuurwetenschappen.

Deze richting sluit aan bij:

 • Biotechnologische en chemische wetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Moderne talen-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Wetenschappen-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Biotechnologische STEM-wetenschappen (domeingebonden)

Biotechnische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Verdiepte basisvorming: wiskunde

Speficieke vorming:

 • biologie
 • chemie
 • fysica
 • STEM-engineering
 • onderzoeks- en labovaardigheden
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met complexe leerinhouden.
 • je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Je zoekt ook graag naar verbanden binnen deze wetenschappen.
 • je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij natuurwetenschappelijke problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica.
 • dit vind je uitdagend: natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden aan elkaar koppelen door middel van analytisch denken.
 • je houdt ervan processen in de natuur in te zetten en aan te passen in het voordeel van de mens en de samenleving.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Biologie 2 3
Chemie 2 3
Fysica 3 3
Biotechnologische wetenschappen 3 2
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend, Biotechnologische STEM-wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Biotechnologische STEM wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. In Natuurwetenschappen komt wiskunde op meer doorgedreven manier aan bod. In Biotechnologische STEM-wetenschappen is elektromagnetisme een opvallend bijkomend thema. Optica komt daar in de tweede graad niet aan bod.

Beide richtingen zijn domeingebonden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komen wiskunde en fysica op een meer doorgedreven manier aan bod.

In beide richtingen kom het STEM-geïntegreerd probleem oplossen nadrukkelijk aan bod: in Biotechnologische STEM-wetenschappen in biotechnische contexten, in Technologische wetenschappen in technologische contexten.

Deze richting sluit aan bij:

 • Biotechnologische en chemische wetenschappen (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Technologische wetenschappen (domeingebonden)

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschapen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Je denkt in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Verdiepte basisvorming: chemie

Specifieke vorming:

 • fysica
 • STEM-engineering
 • wiskunde

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met complexe leerinhouden.
 • je denkt na op een geordende en gestructureerde manier. Wiskundig abstracte begrippen en concepten zijn hierbij voor jou geen probleem. Deze inzichten gebruik je in contexten van engineering.
 • je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken. Je zoekt ook graag naar verbanden binnen wetenschappen.
 • je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij wetenschappelijke problemen.
 • onderzoekend en probleemoplossend handelen, dat doe je graag.
 • dit vind je uitdagend: inzichten en vaardigheden in wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie aan elkaar koppelen door middel van analytisch denken.
 • je houdt van engineering en technische uitdagingen in het voordeel van de mens en de samenleving.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 5 5
Chemie 1 2
Fysica 8 8
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend. Technologische wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen komt wiskunde op een doorgedreven manier aan bod. In Natuurwetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in technologische contexten nadrukkelijk aan bod. Fysica komt er uitgebreider aan bod dan in Natuurwetenschappen.

Beide richtingen zijn domeingebonden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komen wiskunde en fysica op een meer doorgedreven manier aan bod.

In beide richtingen kom het STEM-geïntegreerd probleem oplossen nadrukkelijk aan bod: in Biotechnologische STEM-wetenschappen in biotechnische contexten, in Technologische wetenschappen in technologische contexten.

Deze richting sluit aan bij:

 • Informatica- en communicatiewetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Mechatronica (doorstroom: domeingebonden)
 • Technologische wetenschappen en engineering (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in
functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Specifieke vorming:

 • fysica: mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica
  (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
 • STEM
 • wiskunde
 • Elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
 • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven rond elektromechanische onderwerpen.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in industriële elektromechanische systemen en processen.
 • je denkt in functie van het proces en je bent sterk in het vaststellen van een probleem (diagnose).
 • daarna ga je gericht aan de slag. Automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen staan hier centraal.
 • fijne motorische vaardigheden helpen je bij je praktijkopdrachten en realisaties.
 • je bent nieuwsgierig: de technieken en processen die je gebruikte, wil je ook op een technologisch-wetenschappelijke manier kunnen verklaren.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 3 3
Elektromechanische technieken 12 13
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Wetenschappen

Er zijn veel gelijkenissen.

Elektrotechnieken en Elektromechanische technieken hebben dezelfde specifieke doelen voor fysica. Het verschil ligt in de contexten. Voor Elektromechanische technieken gaat het om preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen. Bij Elektrotechnieken draait het om huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties.

In Elektromechanische technieken en Elektrotechnieken zijn er bijkomende inhouden rond elektrostatica, elektromagnetisme en inductie, elektronica, programmeerbare sturingen en fluïdomechanica. Deze zaken komen niet aan bod binnen Mechanische technieken: daar leer je dan wel extra zaken rond constructieleer en CAD/CAM. Ook verspanende en niet-verspanende technieken komen in Mechanische technieken aan bod.

Elektrotechnieken Elektromechanische technieken Mechanische technieken
elektriciteit (elektronica) elektriciteit (elektronica) elektrische gelijkstroomkringen
mechanica mechanica mechanica + constructieleer
thermodynamica thermodynamica thermodynamica
fluïdomechanica fluïdomechanica

Technologisch denken en vaardig zijn

Elektrotechnieken Elektromechanische technieken Mechanische technieken
elektrotechnische realisaties: huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties elektrotechnische realisaties: automatisatie niet-huishoudelijke installaties
programmeerbare sturingen programmeerbare sturingen
elektropneumatica elektropneumatica
(de)montagetechnieken (de)montagetechnieken (de)montagetechnieken
onderhouds- en diagnosetechnieken onderhouds- en diagnosetechnieken
CAD/CAM
verspanende technieken
niet-verspanende technieken

Deze richting sluit aan bij:

 • Autotechnieken (dubbele)
 • Elektromechanische technieken (dubbele)
 • Elektrotechnieken (dubbele)
 • Industriële ICT (dubbele)
 • Koel- en warmtetechnieken (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Specifieke vorming:

 • fysica: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica
  (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
 • STEM
 • wiskunde
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • Draden en kabels trekken
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties
 • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven rond elektrotechnische onderwerpen.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties.
 • je denkt in functie van het proces en je bent sterk in het vaststellen van een probleem (diagnose).
 • daarna ga je gericht aan de slag. Automatisatie en ontwerp, installatie en onderhoud van elektrotechnische systemen staan hier centraal.
 • fijne motorische vaardigheden helpen je bij je praktijkopdrachten en realisaties.
 • je bent nieuwsgierig: de technieken en processen die je gebruikte, wil je ook op een technologisch-wetenschappelijke manier kunnen verklaren.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 3 3
Elektrotechnieken 12 13
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Wetenschappen

Er zijn veel gelijkenissen.

Elektrotechnieken en Elektromechanische technieken hebben dezelfde specifieke doelen voor fysica. Het verschil ligt in de contexten. Voor Elektromechanische technieken gaat het om preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen. Bij Elektrotechnieken draait het om huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties.

In Elektromechanische technieken en Elektrotechnieken zijn er bijkomende inhouden rond elektrostatica, elektromagnetisme en inductie, elektronica, programmeerbare sturingen en fluïdomechanica. Deze zaken komen niet aan bod binnen Mechanische technieken: daar leer je dan wel extra zaken rond constructieleer en CAD/CAM. Ook verspanende en niet-verspanende technieken komen in Mechanische technieken aan bod.

Elektrotechnieken Elektromechanische technieken Mechanische technieken
elektriciteit (elektronica) elektriciteit (elektronica) elektrische gelijkstroomkringen
mechanica mechanica mechanica + constructieleer
thermodynamica thermodynamica thermodynamica
fluïdomechanica fluïdomechanica

Technologisch denken en vaardig zijn

Elektrotechnieken Elektromechanische technieken Mechanische technieken
elektrotechnische realisaties: huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties elektrotechnische realisaties: automatisatie niet-huishoudelijke installaties
programmeerbare sturingen programmeerbare sturingen
elektropneumatica elektropneumatica
(de)montagetechnieken (de)montagetechnieken (de)montagetechnieken
onderhouds- en diagnosetechnieken onderhouds- en diagnosetechnieken
CAD/CAM
verspanende technieken
niet-verspanende technieken

Deze richting sluit aan bij:

 • Elektronicatechnieken (dubbele)
 • Elektrotechnieken (dubbele)
 • Industriële ICT (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Mechanische technieken

Mechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

Specifieke vorming:

 • fysica: mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer, toegepaste constructieleer), elektriciteit (elektromagnetisme), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
 • STEM
 • wiskunde
 • Bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen
 • Verspanende en niet-verspanende bewerkingen
 • Montage- en demontagetechnieken
 • Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen, verbindingstechnieken
 • CAD/CAM

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven rond mechanische onderwerpen.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in het ontwerpen en realiseren van producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen.
 • via een CAD/CAM-toepassing modelleer en maak je werkstukken met een computergestuurde vormgevingsmachine.
 • fijne motorische vaardigheden helpen je bij je praktijkopdrachten en realisaties.
 • je bent nieuwsgierig: de technieken en processen die je gebruikte, wil je ook op een technologisch-wetenschappelijke manier kunnen verklaren.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 3 3
Mechanische technieken 12 13
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Wetenschappen

Er zijn veel gelijkenissen.

Elektrotechnieken en Elektromechanische technieken hebben dezelfde specifieke doelen voor fysica. Het verschil ligt in de contexten. Voor Elektromechanische technieken gaat het om preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen. Bij Elektrotechnieken draait het om huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties.

In Elektromechanische technieken en Elektrotechnieken zijn er bijkomende inhouden rond elektrostatica, elektromagnetisme en inductie, elektronica, programmeerbare sturingen en fluïdomechanica. Deze zaken komen niet aan bod binnen Mechanische technieken: daar leer je dan wel extra zaken rond constructieleer en CAD/CAM. Ook verspanende en niet-verspanende technieken komen in Mechanische technieken aan bod.

Elektrotechnieken Elektromechanische technieken Mechanische technieken
elektriciteit (elektronica) elektriciteit (elektronica) elektrische gelijkstroomkringen
mechanica mechanica mechanica + constructieleer
thermodynamica thermodynamica thermodynamica
fluïdomechanica fluïdomechanica

Technologisch denken en vaardig zijn

Elektrotechnieken Elektromechanische technieken Mechanische technieken
elektrotechnische realisaties: huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties elektrotechnische realisaties: automatisatie niet-huishoudelijke installaties
programmeerbare sturingen programmeerbare sturingen
elektropneumatica elektropneumatica
(de)montagetechnieken (de)montagetechnieken (de)montagetechnieken
onderhouds- en diagnosetechnieken onderhouds- en diagnosetechnieken
CAD/CAM
verspanende technieken
niet-verspanende technieken

Deze richting sluit aan bij:

 • Mechanische vormgevingstechnieken (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Elektriciteit

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je denkt in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niethuishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Specifieke vorming:

 • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • Draden en kabels trekken
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties
 • Sluiten een aardingssysteem en equipotentiaalverbinding aan
 • Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties
 • Machineonderdelen monteren
 • Elementen monteren van een sanitaire installatie
 • Onderdelen monteren van een voertuig
 • Mechanische, elektrische en (elektro-)pneumatische componenten vervangen
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je gaat aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen of voertuigen.
 • je verdiept je graag in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen via apps.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Elektriciteit 17 17
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Brom- en motorfietsinstallaties (arbeidsmarkt)
 • Elektrische installaties (arbeidsmarkt)
 • Fietsinstallaties (arbeidsmarkt)
 • Koelinstallaties (arbeidsmarkt)
 • Onderhoudsmechanica auto (arbeidsmarkt)
 • Podiuminstallaties (arbeidsmarkt)
 • Preventief onderhoud installaties (arbeidsmarkt)
 • Productie-industrie (arbeidsmarkt)
 • Sanitaire- en verwarmingsinstallaties (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Hout

Hout is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je maakt kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Je maakt gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifieke vorming:

 • Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, bedienen
 • Basisconstructies, -technieken en -materialen m.b.t. meubelmaken
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
 • Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
 • Technologie en technieken binnen de houtsector

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je gaat aan de slag met massief hout en houtachtige plaatmaterialen.
 • je ontwikkelt technische vaardigheden.
 • je leert over het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat.
 • je leert goed en doelgericht omgaan met grondstoffen en materialen.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Hout 17 17
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Binnen- en buitenschrijnwerk (arbeidsmarkt)
 • Binnenschrijnwerk en interieur (arbeidsmarkt

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Mechanica

Mechanica is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je denkt in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen en koetswerk.

Specifieke vorming:

 • Materiaalkennis en technologie in de plaatbewerking en verspaning
 • Verspanende en niet-verspanende bewerkingen
 • Monteren plaatwerk
 • Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen, verbindingstechnieken
 • Materiaalkennis en technologie in de lastechnieken
 • Hoeknaadverbindingen en stompe lasnaadverbindingen lassen met halfautomaat- en TIG-lasproces in positie PA/PB

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je realiseert producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen.
 • je leert constructies lassen.
 • je verdiept je in computergestuurde vormgevingsmachines en lasprocedures.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Mechanica 17 17
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Bouwplaatsmachinist (arbeidsmarkt)
 • Koetswerk (arbeidsmarkt)
 • Lassen-constructie (arbeidsmarkt)
 • Mechanische vormgeving (arbeidsmarkt)
 • Vrachtwagenchauffeur (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


TAAL EN CULTUUR

Je houdt van taal. Je interesseert je voor taal in al zijn rijkdom. Leren over verschillende talen en cultuur vind je boeiend. Je verdiept je in taal en literatuur. Je beleeft plezier aan lezen, luisteren, spreken, schrijven en creatief omgaan met taal. Je durft het woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je beseft dat je via taal je eigen denken en dat van anderen kan doen bewegen. 

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Moderne talen (domeinoverschrijdend)

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je werkt aan je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je leert ook Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Verdiepte basisvorming: geschiedenis, chemie, fysica, wiskunde

Specifieke vorming:

 • Communicatiewetenschappen
 • Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
 • Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen
 • Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op moderne talen:

 • je hebt een sterk taalgevoel. Je houdt er ook van om talen op een abstractere manier te benaderen.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • je wilt graag weten hoe taal als systeem werkt.
 • je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • de impact van taal en communicatie op een cultuur of samenleving boeit je.
 • je drukt je graag vlot uit in moderne talen.
 • je vindt plezier in literatuur en je denkt graag na over de betekenis van literaire teksten.
 • media en (massa)communicatie interesseren je. Je denkt hierover ook graag na op een abstractere manier.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Communicatiewetenschappen 1 2
Keuze school 3de 4de
3 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Taal- en communicatiewetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Economie-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Moderne talen-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Latijn (domeinoverschrijdend)

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

Specifieke vorming:

 • Latijn
 • wiskunde
Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op Latijn en wiskunde:

 • je houdt ervan je te verdiepen in het Latijn als taal en in de Romeinse cultuur.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • teksten lezen en begrijpen vind je uitdagend. Leesplezier stel je voorop.
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je houdt er ook van om talen op een abstractere manier te benaderen.
 • omgaan met wiskundig abstracte begrippen is voor jou geen probleem.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Latijn 5 5
Wiskunde 5 5
Keuze school 3de 4de
2 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Uiteraard het vak Grieks. Dat heb je 4 uur per week, zowel in het derde als het vierde jaar. Bij Latijn leer je dezelfde dingen als de leerlingen die enkel Latijn volgen zonder Grieks, maar in 1 uur per week minder (4 uur i.p.v. 5 uur Latijn). Hetzelfde met wiskunde in het derde jaar: hier krijg je dezelfde leerstof als de leerlingen Latijn, maar dan wel op 4 uur i.p.v. 5.

Deze richting sluit aan bij:

 • Latijn-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Wetenschappen-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Grieks-Latijn (domeinoverschrijdend)

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, chemie, fysica

Specifieke vorming:

 • Grieks
 • Latijn
 • wiskunde
Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op Latijn, Grieks en wiskunde:

 • je houdt ervan je te verdiepen in het Latijn en Grieks als taal en in de Romeinse en Griekse cultuur.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • Latijnse en Griekse teksten lezen en begrijpen vind je uitdagend. Leesplezier stel je voorop.
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je houdt er ook van om talen op een abstractere manier te benaderen.
 • omgaan met wiskundig abstracte begrippen is voor jou geen probleem.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Wiskunde 4 5
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Uiteraard het vak Grieks. Dat heb je 4 uur per week, zowel in het derde als het vierde jaar. Bij Latijn leer je dezelfde dingen als de leerlingen die enkel Latijn volgen zonder Grieks, maar in 1 uur per week minder (4 uur i.p.v. 5 uur Latijn). Hetzelfde met wiskunde in het derde jaar: hier krijg je dezelfde leerstof als de leerlingen Latijn, maar dan wel op 4 uur i.p.v. 5.

Deze richting sluit aan bij:

 • Grieks-Latijn (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Grieks-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijndend)
 • Latijn-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Wetenschappen-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie en reflecteren op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van
zichzelf en van anderen. Ze vormt je in het ondersteunen van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

Specifieke vorming:

 • Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, communicatieve vaardigheden
 • Engels en Frans: tekstopbouw, communicatieve vaardigheden
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Communicatieprojecten voorbereiden
 • Deskundig omgaan met actuele media
 • Auditieve, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwerken

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen je studiedomein.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in taal en communicatie.
 • je hebt een sterk taalgevoel.
 • je drukt je graag vlot uit in verschillende moderne talen.
 • je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • media en (massa)communicatie interesseren je.
 • dit vind je uitdagend: zelf communicatieproducten ontwerpen en de planning en uitvoering van communicatieprojecten ondersteunen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Nederlands 5 5
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 1 2
Public Relations 5 5
Keuze school 3de 4de
2 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Taal en communicatie (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Toerisme

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het binnen- als in het buitenland maak je kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen. Je informeert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen. Je situeert toeristische plaatsen dichtbij en veraf. Je leert toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies. Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.

Specifieke vorming:

 • Engels en Frans: communicatieve vaardigheden, tekstopbouw
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Verkenning van de sector: diensten en producten
 • Brede context van beurzen, evenementen en vervoer, accommodatie, reisorganisaties
 • Klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen het domein van het toerisme.
  • je bouwt een stevige basiskennis op in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in toeristische onderwerpen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je communicatieve vaardigheden verbetert.
 • je durft je sociaal op te stellen, ook tegenover mensen uit andere culturen, het buitenland …
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je bent niet bang om mensen in een andere taal aan te spreken of hen te informeren.
 • je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Engels 3 3
Frans 4 3
Duits 1 2
Toerisme 6 8
Keuze school 3de 4de
2 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Toerisme (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven


KUNST EN CREATIE

Je bent creatief en artistiek aangelegd. Je hebt interesse in kunst en je wil verschillende soorten kunst ontdekken. Misschien sta je zelfs graag op een podium of houd je van improviseren en samenspel. Je kan je ook verder verdiepen in muziek, dans of drama. Of houd je van ontwerpen, van tekenen of schilderen en ga je graag creatief om met materialen, technieken en gereedschappen?

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Dans (domeingebonden)

Dans is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een ruim pakket kunstvakken met nadruk op klassieke en hedendaagse dans met een zo breed mogelijke waaier aan danstechnieken. Je versterkt je verbeeldingskracht en deskundigheid. Je oefent basisposities en het basiswerk van de klassieke en hedendaagse dans. Beide stijlen worden ook theoretisch benaderd.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van dans
 • kunstbeschouwing
 • toegepaste bewegingswetenschappen
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je beschikt over een grote dosis danstalent en danservaring.
 • je hebt een goede bewegingscoördinatie, een prima lichamelijke conditie, gevoel voor muzikaliteit, ritme en ruimte.
 • je hebt een grote studiediscipline.
 • je verdiept je graag in de podiumkunsten (dans, beweging, muziek).
 • kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden, verschillende dansvormen en -stijlen uit diverse culturen interesseren je.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Dans 9 10
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Dans (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Muziek (domeingebonden)

Muziek is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een ruim pakket kunstvakken. Individueel onderricht, gegeven door vakspecialisten, laat jou groeien als muzikant. Je kiest daartoe een of meer individuele artistieke vakken zoals instrument, zang, compositie. Je werkt samen aan artistieke projecten waarin je gaat creëren, musiceren en onderzoeken. De studierichting omvat ook onderricht in basisdomeinen zoals muziektheorie, muziekanalyse, harmonisch inzicht, gehoorvorming, notenleer, ritmiek en kunstbeschouwing.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van muziek
 • kunstbeschouwing
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je hebt ervaring met muziek.
 • je wilt graag je muzikaal denken, voelen en handelen ontwikkelen. Je bent gedreven om hier creatief en uitvoerend aan de slag te gaan.
 • je bent gemotiveerd om zowel individueel als in groep te musiceren en deel te nemen aan diverse optredens.
 • je hebt een grote studiediscipline.
 • je verdiept je graag in de podiumkunsten (muziek).
 • kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden, verschillende muziekstijlen uit diverse culturen interesseren je.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Muziek 9 10
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Muziek (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Woordkunst-drama (domeingebonden)

Woordkunst-drama is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een ruim pakket kunstvakken met nadruk op woordkunst-drama. Daarnaast is er ook aandacht voor muziek en dans. Je werkt aan spreektechniek, omgaan met taal in verschillende situaties, improvisatie,
voordracht en toneel. Je leest, schrijft, analyseert en brengt podiumteksten.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van woordkunst-drama
 • kunstbeschouwing
 • Nederlands: literatuur; communicatieve vaardigheden; sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten; pragmatiek

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je hebt een sterk taalgevoel.
 • je houdt van literaire teksten en tekstmateriaal in verschillende talen. Ook het analyseren en interpreteren ervan vind je boeiend.
 • je leeft je graag in een bepaalde rol in en brengt graag een boodschap over op het publiek.
 • je wilt graag je muzikaal denken, voelen en handelen ontwikkelen. Je bent gedreven om hier creatief en uitvoerend aan de slag te gaan.
 • je bent gemotiveerd om zowel individueel als in groep te musiceren en deel te nemen aan diverse optredens.
 • je hebt een grote studiediscipline.
 • je verdiept je graag in de podiumkunsten, woordkunst en drama.
 • kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden en literatuur uit diverse culturen interesseren je.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Woordkunst-drama 8 9
Nederlands 5 5
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Woordkunst-drama (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Architecturale en beeldende kunsten

Architecturale en beeldende kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Binnen beeldende kunsten ontwikkel je verschillende artistiek-technische vaardigheden. Je maakt kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het platte vlak en
in de ruimte aan te gaan. Op vlak van toegepaste (bouw)fysica is er aandacht voor basisinzichten mechanica, constructieleer en bouwkunde. Daarnaast maak je kennis met architecturale kunst en met eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Je verwerft inzicht in vorm, ruimte, kleur en
compositie.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van architectuur en beeld
 • kunstbeschouwing
 • toegepaste fysica, bouwkunde en constructieleer
 • wiskunde
 • Creatieprocessen eigen aan de contexten van architectuur en beeld, en aan het medium – beeldelementen; materialen, technieken en methodes
 • Gebruik van ICT, specifieke software

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen je studiedomein.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in kunst en cultuur uit heden en verleden: vooral de architecturale en de beeldende
  kunsten staan centraal.
 • je bent artistiek aangelegd.
 • je hebt ruimtelijk inzicht en je hebt oog voor verschillende beeldende en architecturale contexten.
 • je houdt ervan om je artistiek en creatief uit te drukken.
 • dit vind je uitdagend: studie en vrije expressie waarbij je artistiek-technische vaardigheden en basistechnieken verder ontwikkelt.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Biologie/Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Architecturale en beeldende kunsten + fysica 12 13
Wiskunde 3 3
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Architectuur en interieur (dubbele)
 • Beeldende kunst (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Decor en etalage

Decor en etalage is een artistieke en praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je verdiept je in kleur, vorm, compositie en typografie en verwerft via een praktische leerweg vaardigheden om te komen tot twee- en driedimensionaal vormgeven. Zo krijg je zicht op zowel de publiciteitswereld als de etalage- en decoratiesector. Daarnaast maak je kennis met kunst en met de belangrijkste kunststromingen en halen er inspiratie uit voor eigen creaties.

Specifieke vorming:

 • Ruimtelijke presentaties maken
 • Ruimtes als stands, decors, displays … vormgeven
 • Publiciteitsopdrachten uitwerken
 • 2D- en 3D-producten ontwerpen

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in de publiciteitswereld en de etalage- en decoratiesector.
 • je gaat creatief aan de slag: je speelt graag met kleuren, compositie, vormen, typografie …
 • je werkt graag met allerlei materialen in 2D en 3D.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Decor en etalage 18 18
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Decor, etalage en publiciteit (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


SPORT

Je interesseert je voor sport en je wil je vaardigheden, technieken en tactieken in verschillende bewegingsdomeinen verbeteren. Je doet graag inspanningen om gezond en fit te blijven. Je bent geïnteresseerd in natuurwetenschappen, vooral wanneer er een link is met sport. Je bent een teamspeler die leiding kan geven en aanvaarden.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Sportwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast leg je de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden,
tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis en wiskunde.

Specifieke vorming:

 • biologie: belang micro-organismen
 • chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
 • fysica
 • bewegingswetenschappen: inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie
 • onderzoeks- en labovaardigheden

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op wetenschappen en sport:

 • je beschikt over een goede fysieke conditie. Je bent voldoende motorisch en sociaal vaardig om deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband.
 • je kan analytisch en inzichtelijk denken. Hierdoor kan je verschillende natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen. Dit alles vind je uitdagend.
 • je denkt na op een geordende en gestructureerde manier.
 • Je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken in biologie, chemie en fysica.
 • Je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij natuurwetenschappelijke problemen in biologie, chemie en fysica.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Sport- en bewegingswetenschappen 4 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Keuze school 3de 4de
1 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide richtingen behoren tot de domeinoverschrijdende D-finaliteit. Er zijn heel veel gelijkenissen en een paar verschillen, vooral in het vak wiskunde en bewegingswetenschappen.

Sportwetenschappen Natuurwetenschappen
Biologie uitgebreide biologie uitgebreide biologie
Chemie uitgebreide chemie uitgebreide chemie
Fysica uitgebreide fysica uitgebreide fysica
Wiskunde verdiepte basisvorming gevorderde wiskunde
bewegingswetenschappen /

Deze richting sluit aan bij:

 • Sportwetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Sport

Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Specifieke vorming:

 • toegepaste fysiologie en anatomie: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
 • toegepaste bewegingswetenschappen: inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie
 • toegepaste psychologie: strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie
 • Inhouden en strategieën gerelateerd aan de voorbereiding, het vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en spelactiviteiten op een didactisch verantwoorde manier en in veilige omstandigheden.
 • Communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen je studiedomein.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je beschikt over een goede fysieke conditie. Je bent voldoende motorisch en sociaal vaardig om deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie, fysiologie en toegepaste fysica.
 • je bent ook geïnteresseerd in psychologie, zodat je dit kan gebruiken bij het ondersteunen van bewegingsactiviteiten.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Sport-begeleiding 12 14
Keuze school 3de 4de
2 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Sportbegeleiding (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


VOEDING EN HORECA

Je interesseert je voor kwaliteitsvolle voeding. Je vindt het fijn om mensen gastvrij te ontvangen en te verwennen. Het bereiden van gerechten in restaurant en grootkeuken of het bedienen van gasten spreekt je aan. Misschien wil je wel kok, slager of bakker worden of werken in de horeca.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Dubbele

Horeca

Horeca is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Je verkent activiteiten in keuken, restaurant en logiesverstrekking op vlak van uitbatingsvormen, grondstoffen, materieel. Je verwerft de basiskennis en de basisvaardigheden binnen keuken, restaurant, onthaal van gasten. Je hebt
daarbij aandacht voor voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen, het plannen en organiseren. Je verkent de wetgeving op vlak van arbeids- en voedselveiligheid en leven deze na. Je oefent in gasten gastvrij bedienen en communiceren in Nederlands, Engels en Frans. Ook  bedrijfseconomische onderwerpen zoals ondernemingsvormen, aan- en verkoopverrichtingen, betaling en inning en de principes van dubbel boekhouden komen aan bod.

Specifieke vorming:

 • toegepaste bedrijfswetenschappen: keuze ondernemingsvorm en inleiding tot boekhouding
 • Frans en Engels: communicatieve vaardigheden
 • Warme en koude basiskeukenbereidingen
 • Gasten ontvangen en bedienen, gerechten en dranken voorstellen en serveren
 • Verkennen logiesverstrekkende bedrijven

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen het domein van de horeca.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in de wereld van voeding en horeca.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken: je gaat praktisch en creatief aan de slag met voeding.
 • je leert om vlot en vriendelijk gasten te ontvangen en te bedienen.
 • je leert samenwerken in een team.
 • dit vind je uitdagend: creatief en flexibel bijleren over technieken, processen en organisatie van alles wat met horeca te maken heeft.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Engels en Frans 4 4
Horeca 11 13
Keuze school 3de 4de
1 1

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Horeca (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Toerisme

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het binnen- als in het buitenland maak je kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen. Je informeert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen. Je situeert toeristische plaatsen dichtbij en veraf. Je leert toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies. Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.

Specifieke vorming:

 • Engels en Frans: communicatieve vaardigheden, tekstopbouw
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Verkenning van de sector: diensten en producten
 • Brede context van beurzen, evenementen en vervoer, accommodatie, reisorganisaties
 • Klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen het domein van het toerisme.
  • je bouwt een stevige basiskennis op in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in toeristische onderwerpen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je communicatieve vaardigheden verbetert.
 • je durft je sociaal op te stellen, ook tegenover mensen uit andere culturen, het buitenland …
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je bent niet bang om mensen in een andere taal aan te spreken of hen te informeren.
 • je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV 1
Specifieke vorming 3de 4de
Engels 3 3
Frans 4 3
Duits 1 2
Toerisme 6 8
Keuze school 3de 4de
2 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Toerisme (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Restaurant en keuken

Restaurant en keuken is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je verkent activiteiten in keuken en restaurant op vlak van uitbatingsvormen, grondstoffen, materieel. Je verwerft de basiskennis en de basisvaardigheden binnen keuken en restaurant. Je hebt daarbij aandacht voor voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen. Je oefent in gasten gastvrij bedienen en communiceren in het Nederlands, Engels en Frans.

Specifieke vorming:

 • Warme en koude basiskeukenbereidinge
 • Gasten ontvangen en bedienen, gerechten en dranken voorstellen en serveren (ook in het Frans en Engels)

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je leert vlot en vriendelijk gasten ontvangen en bedienen.
 • je gaat praktisch en creatief aan de slag met voeding.
 • je leert in een team samenwerken.
 • je ontwikkelt een fijne motoriek.
 • je houdt ervan creatief, flexibel en georganiseerd te (leren) werken.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels en Frans 3 3
Mavo 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Restaurant en keuken 17 17
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Grootkeuken en catering (arbeidsmarkt)
 • Restaurant en keuken (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


WOORDENBOEKJE: WAT BETEKENT …?

Arbeidsmarktfinaliteit

Dubbele finaliteit

Doorstroomfinaliteit

Studierichtingen in deze finaliteit bereiden voor op een job, een graduaat aan een hogeschool of de HBO5-opleiding verpleegkunde. Er is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep goed te kunnen uitoefenen. Dat noemen we beroepskwalificaties. De nadruk ligt dus op de praktijk.

Tussen doorstroom en arbeidsmarkt ligt nog de dubbele finaliteit: deze richtingen bereiden voor op ofwel een beroep of op verder studeren in een professionele bachelor die aansluit bij je vooropleiding, een graduaat in een hogeschool of de HBO5-opleiding verpleegkunde. Je einddoel of finish kan hier twee kanten uit.

Deze studierichtingen bereiden je na je middelbaar voor op verder studeren in het hoger onderwijs (academische of professionele bachelor). Het vakkenpakket bestaat voor het grootste deel uit algemene vorming en theorie.

Je herkent hierin woorden als ‘finish’ of ‘finale’. Een finaliteit maakt het einddoel van een richting duidelijk: wat wil je doen na het middelbaar? Waarop bereidt een richting jou voor? Wil je verder studeren aan de universiteit of een hogeschool of wil je je voorbereiden op een job? Dat is de grote startvraag. Er zijn drie finaliteiten: doorstroom, dubbele en arbeidsmarkt.

Binnen de D-finaliteit wordt er een onderscheid gemaakt tussen domeingebonden en domeinoverschrijdende studierichtingen.

 • De domeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.
 • De domeingebonden richtingen leiden vooral naar academische en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.

Binnen de D-finaliteit wordt er een onderscheid gemaakt tussen domeingebonden en domeinoverschrijdende studierichtingen.

 • De domeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.
 • De domeingebonden richtingen leiden vooral naar academische en professionele bachelors die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.

Naast je keuze voor een finaliteit, kies je ook uit een studiedomein. Hier kies je op basis van wat je interesseert en waarover je iets wil leren. Er zijn er 8: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM, Taal en cultuur, Kunst en creatie, Land- en tuinbouw, Sport, Voeding en horeca.

Er zijn ook domeinoverschrijdende studierichtingen die niet specifiek tot één van deze 8 studiedomeinen behoren, maar bepaalde studiedomeinen combineren.

De drie finaliteiten en de studiedomeinen vormen een grote tabel. Elke studierichting krijgt dan een plaats in één van de hokjes. Je richting behoort tot een finaliteit én een domein (uitzondering: domeinoverschrijdende richtingen).

Een moeilijk woord voor de nieuwe structuur met zijn 3 finaliteiten en 8 studiedomeinen. De drie finaliteiten en de studiedomeinen vormen een grote tabel of matrix.

VERDERE INFO?

Deze site biedt je een overzicht van het studieaanbod binnen onze scholengemeenschap KSLeuven.

Natuurlijk zijn er nog heel wat andere kanalen die je kunnen helpen in je zoektocht naar een goede studiekeuze: