KUNST EN CREATIE

Je bent creatief en artistiek aangelegd. Je hebt interesse in kunst en je wil verschillende soorten kunst ontdekken. Misschien sta je zelfs graag op een podium of houd je van improviseren en samenspel. Je kan je ook verder verdiepen in muziek, dans of drama. Of houd je van ontwerpen, van tekenen of schilderen en ga je graag creatief om met materialen, technieken en gereedschappen?

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Dans (domeingebonden)

Dans is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een ruim pakket kunstvakken met nadruk op klassieke en hedendaagse dans met een zo breed mogelijke waaier aan danstechnieken. Je versterkt je verbeeldingskracht en deskundigheid. Je oefent basisposities en het basiswerk van de klassieke en hedendaagse dans. Beide stijlen worden ook theoretisch benaderd.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van dans
 • kunstbeschouwing
 • toegepaste bewegingswetenschappen
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je beschikt over een grote dosis danstalent en danservaring.
 • je hebt een goede bewegingscoördinatie, een prima lichamelijke conditie, gevoel voor muzikaliteit, ritme en ruimte.
 • je hebt een grote studiediscipline.
 • je verdiept je graag in de podiumkunsten (dans, beweging, muziek).
 • kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden, verschillende dansvormen en -stijlen uit diverse culturen interesseren je.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Dans 7 7
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Dans (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Muziek (domeingebonden)

Muziek is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een ruim pakket kunstvakken. Individueel onderricht, gegeven door vakspecialisten, laat jou groeien als muzikant. Je kiest daartoe een of meer individuele artistieke vakken zoals instrument, zang, compositie. Je werkt samen aan artistieke projecten waarin je gaat creëren, musiceren en onderzoeken. De studierichting omvat ook onderricht in basisdomeinen zoals muziektheorie, muziekanalyse, harmonisch inzicht, gehoorvorming, notenleer, ritmiek en kunstbeschouwing.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van muziek
 • kunstbeschouwing
Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je hebt ervaring met muziek.
 • je wilt graag je muzikaal denken, voelen en handelen ontwikkelen. Je bent gedreven om hier creatief en uitvoerend aan de slag te gaan.
 • je bent gemotiveerd om zowel individueel als in groep te musiceren en deel te nemen aan diverse optredens.
 • je hebt een grote studiediscipline.
 • je verdiept je graag in de podiumkunsten (muziek).
 • kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden, verschillende muziekstijlen uit diverse culturen interesseren je.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Muziek 7 7
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Muziek (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Woordkunst-drama (domeingebonden)

Woordkunst-drama is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een ruim pakket kunstvakken met nadruk op woordkunst-drama. Daarnaast is er ook aandacht voor muziek en dans. Je werkt aan spreektechniek, omgaan met taal in verschillende situaties, improvisatie,
voordracht en toneel. Je leest, schrijft, analyseert en brengt podiumteksten.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van woordkunst-drama
 • kunstbeschouwing
 • Nederlands: literatuur; communicatieve vaardigheden; sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten; pragmatiek

Flor is een mondig en creatief kereltje. Een gedicht voordragen in de klas, een fijne rol in het schooltoneel, gekke bekken trekken voor een grappig filmpje op Tik-Tok, een tv-programma presenteren, een rol in een tv-serie of film … dat is wat hij graag doet of van droomt.

Hij zou in het secundair onderwijs al graag een studierichting volgen in verband met toneel, presentatie en voordracht. Nadien wil hij graag deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor de academische bachelor Drama: Woordkunst.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je hebt een sterk taalgevoel.
 • je houdt van literaire teksten en tekstmateriaal in verschillende talen. Ook het analyseren en interpreteren ervan vind je boeiend.
 • je leeft je graag in een bepaalde rol in en brengt graag een boodschap over op het publiek.
 • je wilt graag je muzikaal denken, voelen en handelen ontwikkelen. Je bent gedreven om hier creatief en uitvoerend aan de slag te gaan.
 • je bent gemotiveerd om zowel individueel als in groep te musiceren en deel te nemen aan diverse optredens.
 • je hebt een grote studiediscipline.
 • je verdiept je graag in de podiumkunsten, woordkunst en drama.
 • kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden en literatuur uit diverse culturen interesseren je.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Woordkunst-drama 6 6
Nederlands 5 5
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Woordkunst-drama (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Architecturale en beeldende kunsten

Architecturale en beeldende kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Binnen beeldende kunsten ontwikkel je verschillende artistiek-technische vaardigheden. Je maakt kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het platte vlak en
in de ruimte aan te gaan. Op vlak van toegepaste (bouw)fysica is er aandacht voor basisinzichten mechanica, constructieleer en bouwkunde. Daarnaast maak je kennis met architecturale kunst en met eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Je verwerft inzicht in vorm, ruimte, kleur en
compositie.

Specifieke vorming:

 • artistieke expressie binnen de context van architectuur en beeld
 • kunstbeschouwing
 • toegepaste fysica, bouwkunde en constructieleer
 • wiskunde
 • Creatieprocessen eigen aan de contexten van architectuur en beeld, en aan het medium – beeldelementen; materialen, technieken en methodes
 • Gebruik van ICT, specifieke software

Tessa leest en kijkt met veel plezier in tijdschriften over interieur. Kiezen van mooie verlichting, kleuren, behang, meubels en decoratie is echt haar ding. Later zou ze graag als adviseur werken in een grote winkel voor meubels, interieur en decoratie. Voor Tessa mag al een behoorlijk deel van het programma naar de vakken interieurarchitectuur gaan. Ze wil na het 6de jaar graag de professionele bachelor Interieurvormgeving volgen.

Joppe is een creatieve en artistieke gast. Tekenen kan hij als de beste. In musea geniet hij van schilderijen en beelden en hij wil meer weten over kunstenaars en kunststromingen. Hij wil zich vooral verdiepen in het maken van mooie foto’s en fotoreportages. Voor Joppe mag er al een behoorlijk deel van zijn programma naar de artistieke vakken gaan. Hij wil wel de mogelijkheid hebben om na het 6de jaar te kiezen voor een professionele bachelor aan de hogeschool.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen je studiedomein.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in kunst en cultuur uit heden en verleden: vooral de architecturale en de beeldende
  kunsten staan centraal.
 • je bent artistiek aangelegd.
 • je hebt ruimtelijk inzicht en je hebt oog voor verschillende beeldende en architecturale contexten.
 • je houdt ervan om je artistiek en creatief uit te drukken.
 • dit vind je uitdagend: studie en vrije expressie waarbij je artistiek-technische vaardigheden en basistechnieken verder ontwikkelt.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Architecturale en beeldende kunsten 8 9
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Architectuur en interieur (dubbele)
 • Beeldende kunst (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Decor en etalage

Decor en etalage is een artistieke en praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je verdiept je in kleur, vorm, compositie en typografie en verwerft via een praktische leerweg vaardigheden om te komen tot twee- en driedimensionaal vormgeven. Zo krijg je zicht op zowel de publiciteitswereld als de etalage- en decoratiesector. Daarnaast maak je kennis met kunst en met de belangrijkste kunststromingen en halen er inspiratie uit voor eigen creaties.

Specifieke vorming:

 • Ruimtelijke presentaties maken
 • Ruimtes als stands, decors, displays … vormgeven
 • Publiciteitsopdrachten uitwerken
 • 2D- en 3D-producten ontwerpen

Jana is een creatieve meid met een oog voor mooie spullen en kleurencombinaties. Ze gaat graag shoppen met haar mama. Ze kan met bewondering staren naar etalages die mooi en aantrekkelijk zijn ingericht en standen waar producten op een creatieve manier in de kijker geplaatst worden.

Een studierichting waarin je dat kan op een heel praktische manier leert, spreekt haar wel aan.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in de publiciteitswereld en de etalage- en decoratiesector.
 • je gaat creatief aan de slag: je speelt graag met kleuren, compositie, vormen, typografie …
 • je werkt graag met allerlei materialen in 2D en 3D.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Decor en etalage 14 14
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Decor, etalage en publiciteit (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.