STEM

Je interesseert je voor verschijnselen in de natuur en je bent nieuwsgierig naar logische verklaring ervan. Je vindt plezier in het onderzoeken van natuurwetenschappelijke en/of technische verschijnselen. Je ontdekt graag nieuwigheden en bent creatief in het zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vragen. Techniek boeit je, je wil weten hoe dingen precies in mekaar moeten zitten om ze goed te doen functioneren. Je ontwerpt graag originele en bruikbare voorwerpen. Je versterkt graag je technische vaardigheden met allerlei materialen en gereedschappen.     

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

Specifieke vorming:

 • biologie
 • chemie
 • fysica
 • onderzoeks- en labovaardigheden
 • wiskunde

Gitte volgt in 2A de basisoptie Stem-wetenschappen. Ze is een sterke leerling met zeer goede resultaten. Haar lievelingsvakken zijn wiskunde en natuurwetenschappen. Ze zoekt een studierichting waarin die vakken uitgebreid aan bod komen en centraal staan. Ook voor de taalvakken wil ze een stevig pakket volgen. Na het 6de jaar wil Gitte een academische opleiding volgen aan de universiteit. Wetenschappelijke opleidingen zoals Wiskunde, Fysica of Biochemie en biotechnologie spreken haar aan.

Anne is op zoek naar een brede, algemene vorming. Ze kijkt het meest uit naar vakken zoals biologie, chemie en fysica. Ook moderne talen doet ze graag. Wiskunde kan ze vrij goed, maar in de 3de graad wil ze liever extra moderne talen dan veel wiskunde.

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op wetenschappen en wiskunde:

 • je kan analytisch en inzichtelijk denken. Hierdoor kan je verschillende wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen. Dit alles vind je uitdagend.
 • je denkt na op een geordende en gestructureerde manier. Wiskundig abstracte begrippen en concepten zijn hierbij voor jou geen probleem. Deze inzichten gebruik je in natuurwetenschappelijke contexten.
 • Je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken in biologie, chemie en fysica. Je gaat ook op zoek naar STEM-verbanden binnen deze wetenschappen.
 • Je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij natuurwetenschappelijke problemen in biologie, chemie en fysica.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 5 5
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Keuze school 3de 4de
4 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend, Biotechnologische STEM-wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Biotechnologische STEM-wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. In Natuurwetenschappen komt wiskunde op meer doorgedreven manier aan bod. In Biotechnologische STEM-wetenschappen is elektromagnetisme een opvallend bijkomend thema. Optica komt daar in de tweede graad niet aan bod.

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend. Technologische wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen komt wiskunde op een doorgedreven manier aan bod. In Natuurwetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in technologische contexten nadrukkelijk aan bod. Fysica komt er uitgebreider aan bod dan in Natuurwetenschappen.

Technologische wetenschappen Biotechnologische STEM-wet  Natuurwetenschappen
STEM STEM-engineering STEM-engineering Basis
Biologie Basis Uitgebreide biologie Uitgebreide biologie
Chemie Basis+ Uitgebreide chemie Uitgebreide chemie
Fysica Gevorderde fysica Uitgebreid pakket uit uitgebreide fysica Uitgebreide fysica
Wiskunde Sterk uitgebreide wiskunde Uitgebreide wiskunde Sterk uitgebreide wiskunde
Informatica Informatica Informatica /

Deze richting sluit aan bij:

 • Biotechnologische en chemische wetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Moderne talen-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Wetenschappen-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Biotechnologische STEM-wetenschappen (domeingebonden)

Biotechnische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Verdiepte basisvorming: wiskunde

Speficieke vorming:

 • biologie
 • chemie
 • fysica
 • STEM-engineering
 • onderzoeks- en labovaardigheden

Leander volgt in 2A de major Stem-wetenschappen en dat bevalt hem wel. In de 2de graad wil hij graag een studierichting volgen met een uitgebreid pakket natuurwetenschappen. Biologie, chemie en fysica wil hij niet enkel in theorie maar ook ontdekken en toetsen in het labo. Hij wil ook leren over technologische toepassingen van de natuurwetenschappen. Na het 6de jaar wil hij verder studeren aan de universiteit of hogeschool. Opleidingen zoals Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur), Biowetenschappen (industrieel ingenieur) aan de universiteit, Chemie en Biomedische laboratoriumtechnologie aan de hogeschool spreken hem wel aan.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met complexe leerinhouden.
 • je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Je zoekt ook graag naar verbanden binnen deze wetenschappen.
 • je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij natuurwetenschappelijke problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica.
 • dit vind je uitdagend: natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden aan elkaar koppelen door middel van analytisch denken.
 • je houdt ervan processen in de natuur in te zetten en aan te passen in het voordeel van de mens en de samenleving.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 4 4
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Biotechnologische wetenschappen 2 2
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend, Biotechnologische STEM-wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Biotechnologische STEM wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. In Natuurwetenschappen komt wiskunde op meer doorgedreven manier aan bod. In Biotechnologische STEM-wetenschappen is elektromagnetisme een opvallend bijkomend thema. Optica komt daar in de tweede graad niet aan bod.

Beide richtingen zijn domeingebonden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komen wiskunde en fysica op een meer doorgedreven manier aan bod.

In beide richtingen kom het STEM-geïntegreerd probleem oplossen nadrukkelijk aan bod: in Biotechnologische STEM-wetenschappen in biotechnische contexten, in Technologische wetenschappen in technologische contexten.

Deze richting sluit aan bij:

 • Biotechnologische en chemische wetenschappen (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Technologische wetenschappen (domeingebonden)

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschapen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Je denkt in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Verdiepte basisvorming: chemie

Specifieke vorming:

 • fysica
 • STEM-engineering
 • wiskunde

Karen volgt in 2A de major Stem-wetenschappen. Ze heeft een sterke en brede interesse in technologie. Ontwerpen van technologische toepassingen op vlak van mechanica, elektriciteit, elektronica, ict … dat spreekt haar aan. Ze vindt het boeiend om inzicht te verwerven in de onderliggende wetenschappelijke principes. Karen is zeer goed in wiskunde en wil zich daar ook grondig in verdiepen. Ze wil wiskundige inzichten toepassen bij het oplossen van technologische problemen. Later wil ze aan de universiteit een opleiding tot industrieel ingenieur (Industriële wetenschappen) volgen.

Ulla heeft een sterke en brede interesse in technologie maar vooral informatica spreekt haar erg aan. Ze wil leren hoe je goed kan programmeren, data verwerken en analyseren. Ze wil grondig bestuderen hoe computers en computernetwerken werken en hoe je ze beheert en beveiligt. Ulla heeft het talent en de motivatie om ook meer abstracte leerstof grondig te verwerken. Na het 6de jaar wil ze een academische bachelor in verband met informatica volgen aan de universiteit.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met complexe leerinhouden.
 • je denkt na op een geordende en gestructureerde manier. Wiskundig abstracte begrippen en concepten zijn hierbij voor jou geen probleem. Deze inzichten gebruik je in contexten van engineering.
 • je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken. Je zoekt ook graag naar verbanden binnen wetenschappen.
 • je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij wetenschappelijke problemen.
 • onderzoekend en probleemoplossend handelen, dat doe je graag.
 • dit vind je uitdagend: inzichten en vaardigheden in wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie aan elkaar koppelen door middel van analytisch denken.
 • je houdt van engineering en technische uitdagingen in het voordeel van de mens en de samenleving.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 0
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 5 5
Chemie 1 1
Fysica 5 5
Informatica 0 1
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Deze studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Natuurwetenschappen is domeinoverschrijdend. Technologische wetenschappen is domeingebonden. In beide richtingen komt wiskunde op een doorgedreven manier aan bod. In Natuurwetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleem oplossen in technologische contexten nadrukkelijk aan bod. Fysica komt er uitgebreider aan bod dan in Natuurwetenschappen.

Beide richtingen zijn domeingebonden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Technologische wetenschappen komen wiskunde en fysica op een meer doorgedreven manier aan bod.

In beide richtingen kom het STEM-geïntegreerd probleem oplossen nadrukkelijk aan bod: in Biotechnologische STEM-wetenschappen in biotechnische contexten, in Technologische wetenschappen in technologische contexten.

Deze richting sluit aan bij:

 • Informatica- en communicatiewetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Mechatronica (doorstroom: domeingebonden)
 • Technologische wetenschappen en engineering (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in
functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Specifieke vorming:

 • fysica: mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica
  (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
 • STEM
 • wiskunde
 • Elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
 • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

Jef wil later graag een job als geluids- en lichttechnieker. Hij wil graag leren hoe je kan zorgen voor het geluid en licht tijdens een voorstelling, optreden, presentatie of show. Hij wil graag al een pakket praktijk maar toch ook wel een goed inzicht verwerven in de werking van de verschillende apparaten. Na het 6de jaar wil hij de professionele bachelor Pop- en rockmuziek: Muziektechniek volgen aan de hogeschool.

Yusuf volgt in 2A de basisoptie Stem-technieken en dat bevalt hem wel. Hij wil graag in die richting verder studeren en een goede elektromecanicien worden. Verschillende soorten machines en installaties in een bedrijf onderhouden en herstellen, dat ziet hij wel zitten. Na het 6de jaar gaat hij misschien al werken, maar hij wil ook de mogelijkheid hebben om een professionele bachelor Elektromechanica te volgen.

Jarne woont niet zo ver van de luchthaven in Zaventem. Vliegtuigen spotten is een van zijn hobby’s. Hij volgt nu in 2A in de basisoptie Stem-technieken. Later wil hij een job als vliegtuigtechnieker. Hij wil dat al leren in het secundair onderwijs. Na het 6de jaar zal hij waarschijnlijk een Sense (specialisatiejaar) volgen en dan gaan werken. Hij wil echter ook nog de mogelijkheid hebben om na het 6de jaar een professionele bachelor Luchtvaart (Luchtvaarttechnologie) te volgen.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven rond elektromechanische onderwerpen.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in industriële elektromechanische systemen en processen.
 • je denkt in functie van het proces en je bent sterk in het vaststellen van een probleem (diagnose).
 • daarna ga je gericht aan de slag. Automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen staan hier centraal.
 • fijne motorische vaardigheden helpen je bij je praktijkopdrachten en realisaties.
 • je bent nieuwsgierig: de technieken en processen die je gebruikte, wil je ook op een technologisch-wetenschappelijke manier kunnen verklaren.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 3 3
Elektromechanische technieken 9 9
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Technologische Wetenschappen behoort tot de doorstroomfinaliteit, de richting Elektromechanische technieken tot de dubbele finaliteit. Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de minimumdoelen dus anders. Ook voor de technische vakken en wiskunde zijn er verschillen. Een richting uit de dubbele finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Deze richting sluit aan bij:

 • Autotechnieken (dubbele)
 • Elektromechanische technieken (dubbele)
 • Elektrotechnieken (dubbele)
 • Industriële ICT (dubbele)
 • Koel- en warmtetechnieken (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Biotechnieken

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting die voorbereidt op verder studeren of naar een boeiende baan op de arbeidsmarkt leidt.

In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productietechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Alex volgt de major STEM-wetenschappen. Vooral wanneer hij zijn witte labojas mag aantrekken en concrete labo-experimenten mag opzetten, is hij helemaal in zijn nopjes en werkt hij heel rustig en nauwkeurig. Dat praktische ligt hem wel. Tegelijk wil hij ook goed de theorie erachter begrijpen. Hij wil graag meer leren over biologie en chemie én dit toepassen in een laboratoriumomgeving. Of misschien wil hij later met zijn kennis van fysica in een industriële context productieproblemen onderzoeken en oplossen. Dat zal hij gaandeweg zelf wel ondervinden.

 • Je verwerft theoretische inzichten en concepten in de wetenschappen en past ze ook graag toe.
 • Je gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.
 • Je bent geïnteresseerd in biologie, chemie, fysica en technologie.
 • Je werkt graag nauwkeurig.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 3 3
Biotechnieken 10 10
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In beide richtingen ligt de focus op de vakken biologie, chemie en fysica.

Aangezien de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen tot de doorstroomfinaliteit behoort, gelden daar omvangrijkere leerplannen voor wiskunde, Nederlands, Frans en Engels.

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. In chemie en biologie ontwikkel je de competenties van een toekomstige labomedewerker. In fysica en productietechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in een industriële context.

Je kan instromen in de derde graad Biotechnologische en chemische technieken.

Mits een inhaalbeweging is een overgang ook mogelijk naar een andere studierichting binnen de dubbele finaliteit STEM.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Elektriciteit

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je denkt in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niethuishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Specifieke vorming:

 • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • Draden en kabels trekken
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties
 • Sluiten een aardingssysteem en equipotentiaalverbinding aan
 • Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties
 • Machineonderdelen monteren
 • Elementen monteren van een sanitaire installatie
 • Onderdelen monteren van een voertuig
 • Mechanische, elektrische en (elektro-)pneumatische componenten vervangen

De papa van Ellen heeft een bedrijf dat elektrische installaties in huizen installeert. Ze zou later graag werken in het bedrijf van haar vader. Ellen zoekt een opleiding met een behoorlijk aantal uren praktijk. Ze zou na het 6de jaar graag onmiddellijk starten in het bedrijf van haar vader.

Matteo kan uren bladeren in autotijdschriften en bewonderend kijken naar fijn gestroomlijnde wagens en moto’s. Een opleiding en job als hersteller spreken hem aan. De carrosserie demonteren, beschadigde delen opnieuw in vorm brengen en spuiten, voertuigen afstellen … dat wil hij vooral in de praktijk leren. Na het 6de jaar wil hij een Sense (specialisatiejaar) volgen en dan aan het werk.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je gaat aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen of voertuigen.
 • je verdiept je graag in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen via apps.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Elektriciteit 14 14
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Brom- en motorfietsinstallaties (arbeidsmarkt)
 • Elektrische installaties (arbeidsmarkt)
 • Fietsinstallaties (arbeidsmarkt)
 • Koelinstallaties (arbeidsmarkt)
 • Onderhoudsmechanica auto (arbeidsmarkt)
 • Podiuminstallaties (arbeidsmarkt)
 • Preventief onderhoud installaties (arbeidsmarkt)
 • Productie-industrie (arbeidsmarkt)
 • Sanitaire- en verwarmingsinstallaties (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Hout

Hout is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je maakt kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Je maakt gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifieke vorming:

 • Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, bedienen
 • Basisconstructies, -technieken en -materialen m.b.t. meubelmaken
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
 • Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
 • Technologie en technieken binnen de houtsector

Tijdens de zomervakantie werden er renovatiewerken uitgevoerd in het huis waar Jolien woont. Er werd een nieuwe keuken geïnstalleerd en op alle slaapkamers kwamen er handige wandkasten op maat. Tijdens hun middagpauze had Jolien een babbeltje met de arbeiders die alles installeerden. Zij werken in een groot bedrijf dat vooral keukens, badkamers en kasten installeert in huizen. Daarnaast maken en installeren ze ook inrichtingen voor winkels en kantoorruimtes. De houten meubels en constructies worden op maat gemaakt in het bedrijf. Jolien vraagt zich af welke studierichting ze kan volgen om de job van deze arbeiders op een heel praktische te leren. Ze wil na het 6de jaar misschien nog wel een specialisatiejaar (sense) volgen, maar dan wil ze zeker aan de slag.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je gaat aan de slag met massief hout en houtachtige plaatmaterialen.
 • je ontwikkelt technische vaardigheden.
 • je leert over het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat.
 • je leert goed en doelgericht omgaan met grondstoffen en materialen.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Hout 14 14
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Binnen- en buitenschrijnwerk (arbeidsmarkt)
 • Binnenschrijnwerk en interieur (arbeidsmarkt

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.