TAAL EN CULTUUR

Je houdt van taal. Je interesseert je voor taal in al zijn rijkdom. Leren over verschillende talen en cultuur vind je boeiend. Je verdiept je in taal en literatuur. Je beleeft plezier aan lezen, luisteren, spreken, schrijven en creatief omgaan met taal. Je durft het woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je beseft dat je via taal je eigen denken en dat van anderen kan doen bewegen. 

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Moderne talen (domeinoverschrijdend)

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je werkt aan je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je leert ook Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Verdiepte basisvorming: geschiedenis, chemie, fysica, wiskunde

Specifieke vorming:

 • Communicatiewetenschappen
 • Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
 • Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen
 • Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden

Anne is op zoek naar een brede, algemene vorming. Ze kijkt het meest uit naar vakken zoals biologie, chemie en fysica. Ook moderne talen doet ze graag. Wiskunde kan ze vrij goed, maar in de 3de graad wil ze liever extra moderne talen dan veel wiskunde.

Vinnie volgt in 2A de major STEM-wetenschappen. Vooral de taalvakken vindt hij leuk en kan hij goed. Hij zoekt een studierichting met veel talen op het programma. Hij wil niet alleen verschillende talen goed beheersen maar ook meer leren over communicatieprocessen en taaltechnologie (spellingcontrole, automatische vertaalondersteuning …). Literatuur spreekt hem wel aan, maar is niet zijn meest favoriete onderdeel van de taalvakken. In het hoger onderwijs wil hij aan de universiteit Toegepaste taalkunde studeren en nadien aan de slag als vertaler of tolk.

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op moderne talen:

 • je hebt een sterk taalgevoel. Je houdt er ook van om talen op een abstractere manier te benaderen.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • je wilt graag weten hoe taal als systeem werkt.
 • je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • de impact van taal en communicatie op een cultuur of samenleving boeit je.
 • je drukt je graag vlot uit in moderne talen.
 • je vindt plezier in literatuur en je denkt graag na over de betekenis van literaire teksten.
 • media en (massa)communicatie interesseren je. Je denkt hierover ook graag na op een abstractere manier.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 4 4
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Duits 0 2
Communicatiewet. en taaltechnologie 1 1
Keuze school 3de 4de
3 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Taal- en communicatiewetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Economie-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Moderne talen-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Latijn (domeinoverschrijdend)

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

Specifieke vorming:

 • Latijn
 • wiskunde
Jelle heeft een talenknobbel. In 2A volgt hij de major Klassieke talen. Hij heeft interesse in klassieke talen, maar één klassieke taal vindt hij voldoende. In de 3 de graad wil hij naast een klassieke taal ook een stevig pakket wiskunde volgen.
Jelle wil later graag studeren aan de universiteit maar weet nog niet welke opleiding. Hij wil graag vele mogelijkheden openhouden.
Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op Latijn en wiskunde:

 • je houdt ervan je te verdiepen in het Latijn als taal en in de Romeinse cultuur.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • teksten lezen en begrijpen vind je uitdagend. Leesplezier stel je voorop.
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je houdt er ook van om talen op een abstractere manier te benaderen.
 • omgaan met wiskundig abstracte begrippen is voor jou geen probleem.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Latijn 4 4
Wiskunde 4 4
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Uiteraard het vak Grieks. Dat heb je 4 uur per week, zowel in het derde als het vierde jaar. Bij Latijn leer je dezelfde dingen als de leerlingen die enkel Latijn volgen zonder Grieks, maar (in de meeste scholen) in 1 uur per week minder (4 uur i.p.v. 5 uur Latijn).

Deze richting sluit aan bij:

 • Latijn-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Wetenschappen-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Grieks-Latijn (domeinoverschrijdend)

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, chemie, fysica

Specifieke vorming:

 • Grieks
 • Latijn
 • wiskunde
Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op Latijn, Grieks en wiskunde:

 • je houdt ervan je te verdiepen in het Latijn en Grieks als taal en in de Romeinse en Griekse cultuur.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • Latijnse en Griekse teksten lezen en begrijpen vind je uitdagend. Leesplezier stel je voorop.
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je houdt er ook van om talen op een abstractere manier te benaderen.
 • omgaan met wiskundig abstracte begrippen is voor jou geen probleem.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Wiskunde 4 4
Keuze school 3de 4de
0 0

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Uiteraard het vak Grieks. Dat heb je 4 uur per week, zowel in het derde als het vierde jaar. Bij Latijn leer je dezelfde dingen als de leerlingen die enkel Latijn volgen zonder Grieks, maar (in de meeste scholen) in 1 uur per week minder (4 uur i.p.v. 5 uur Latijn).

Deze richting sluit aan bij:

 • Grieks-Latijn (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Grieks-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijndend)
 • Latijn-wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Latijn-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Wetenschappen-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je ontdekt verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie en reflecteren op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van
zichzelf en van anderen. Ze vormt je in het ondersteunen van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

Specifieke vorming:

 • Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, communicatieve vaardigheden
 • Engels en Frans: tekstopbouw, communicatieve vaardigheden
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Communicatieprojecten voorbereiden
 • Deskundig omgaan met actuele media
 • Auditieve, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwerken

Pieter wil vlot leren communiceren in Nederlands, Frans, Engels, Duits en ook meer leren over communicatieprocessen. Hoe kunnen bedrijven en organisaties goed communiceren met hun klanten via verschillende kanalen en media? Pieter verkiest een opleiding die voldoende praktijkgericht is. Hij wil na het 6de jaar klaar zijn om te gaan werken maar ook om naar de hogeschool te gaan. Hij denkt onder meer aan professionele bachelor Communicatiemanagement.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen je studiedomein.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in taal en communicatie.
 • je hebt een sterk taalgevoel.
 • je drukt je graag vlot uit in verschillende moderne talen.
 • je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • media en (massa)communicatie interesseren je.
 • dit vind je uitdagend: zelf communicatieproducten ontwerpen en de planning en uitvoering van communicatieprojecten ondersteunen.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Duits 1 2
Public Relations 5 5
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Taal en communicatie (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Toerisme

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het binnen- als in het buitenland maak je kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen. Je informeert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen. Je situeert toeristische plaatsen dichtbij en veraf. Je leert toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies. Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.

Specifieke vorming:

 • Engels en Frans: communicatieve vaardigheden, tekstopbouw
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Verkenning van de sector: diensten en producten
 • Brede context van beurzen, evenementen en vervoer, accommodatie, reisorganisaties
 • Klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden

Stef kijkt altijd uit naar de reis die het gezin elk jaar tijdens de zomervakantie onderneemt. Genieten aan het zwembad, lekker eten maar ook uitstappen naar mooie plekken, musea en bezienswaardigheden in de buurt. Vorig jaar kwam er in hun hotel een sympathieke dame uitleg geven over de bezienswaardigheden, boeiende uitstappen en evenementen, lekkere restaurantjes in de buurt. Ze zorgde ook voor het vervoer van hotel naar de luchthaven en klanten konden steeds bij haar terecht met vragen en problemen. Dat lijkt ook voor Stef een boeiende job. Vaak in het buitenland verblijven, vele contacten met mensen, andere talen spreken, andere landen en culturen leren kennen … De sympathieke dame volgde aan de hogeschool een professionele bachelor Toerisme- en recreatiemanagement. Dat zou Stef ook graag doen na zijn 6de jaar.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen het domein van het toerisme.
  • je bouwt een stevige basiskennis op in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in toeristische onderwerpen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je communicatieve vaardigheden verbetert.
 • je durft je sociaal op te stellen, ook tegenover mensen uit andere culturen, het buitenland …
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je bent niet bang om mensen in een andere taal aan te spreken of hen te informeren.
 • je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Engels 3 3
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Toerisme 6 7
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Toerisme (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven