ECONOMIE EN ORGANISATIE

Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe ondernemingen functioneren. Je bruist van ideeën. Misschien schuilt in jou een toekomstige ondernemer. Je communiceert graag. Je bent geïnteresseerd in vernieuwingen op het vlak van informatietechnologie.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroomfinaliteit

Economische wetenschappen (domeinoverschrijdend)

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je krijgt inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun verbanden te begrijpen.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

Specifieke vorming:

 • algemene economie: keuzegedrag van producent en consument, marktwerking, internationale handel …
 • bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht …
 • wiskunde

Nafi volgt in 2A de major Economie en organisatie. Economie en wiskunde zijn haar lievelingsvakken. Ze scoort er ook erg goed op. Nafi wil economie combineren met een stevig pakket wiskunde.

Na het 6de jaar wil ze immers, net zoals haar oudere broer, een academische opleiding Handelsingenieur volgen aan de universiteit.

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op economie en wiskunde:

 • je bestudeert belangrijke (bedrijfs)economische onderwerpen en hun verbanden: bv. rol van consument en producent, marktwerking, rol van de overheid, internationale handel, werking van ondernemingen en organisaties …
 • je denkt hierover kritisch na vanuit een concrete maatschappelijke context.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • wiskundig abstracte begrippen zijn hierbij voor jou geen probleem.
 • je werkt ook aan je ict-kennis en vaardigheden.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Wiskunde 4 4
Economie 4 4
Keuze school 3de 4de
3 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Economische wetenschappen is domeinoverschrijdend, Bedrijfswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Economische wetenschappen  Bedrijfswetenschappen
uitgebreid pakket economie zelfde uitgebreid pakket economie, maar te realiseren binnen meer lesuren per week
wiskunde behoort tot de specifieke vorming Beperktere uitbreiding voor wiskunde
Verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, Natuurwetenschappen  en geschiedenis basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, Natuurwetenschappen en geschiedenis
Informatica

Deze richting sluit aan bij:

 • Bedrijfswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Economie-moderne talen (doorstroom: domeinoverschrijdend)
 • Economie-wiskunde (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Bedrijfswetenschappen (domeingebonden)

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in de economie krijg je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Vanuit concrete maatschappelijke contexten ontwikkel je inzicht in de belangrijkste economische onderwerpen en hun verbanden.

Verdiepte basisvorming: wiskunde

Specifieke vorming:

 • algemene economie: keuzegedrag van producent en consument, marktwerking, internationale handel …
 • bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht …

Economie en vooral de bedrijfswereld spreken Hans erg aan. Hij wil meer leren over de verschillende aspecten van bedrijfsvoering. Wiskunde doet hij graag. Hij kan het ook behoorlijk, maar het zwaarste pakket wiskunde lijkt hem niet zo’n goed idee. Moderne talen wil hij wel voldoende op het programma maar ook niet te veel. Hij wil vooral leren communiceren in andere talen. Literatuur en taalkunde boeien hem minder. Na het 6de jaar wil hij aan de universiteit graag een opleiding Handelswetenschappen volgen.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je bestudeert belangrijke (bedrijfs)economische onderwerpen en hun verbanden: bv. rol van consument en producent, marktwerking, rol van de overheid, internationale handel, werking van ondernemingen en organisaties …
 • je denkt hierover kritisch na vanuit een concrete maatschappelijke context.
 • je denkt hierover na op een geordende en gestructureerde manier.
 • je werkt ook aan je ict-kennis en vaardigheden.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Economie 6 6
Wiskunde 4 3
Informaticawetenschappen 1
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Economische wetenschappen is domeinoverschrijdend, Bedrijfswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Economische wetenschappen  Bedrijfswetenschappen
uitgebreid pakket economie zelfde uitgebreid pakket economie, maar te realiseren binnen meer lesuren per week
wiskunde behoort tot de specifieke vorming Beperktere uitbreiding voor wiskunde
Verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, Natuurwetenschappen  en geschiedenis basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, Natuurwetenschappen en geschiedenis
Informatica

De richting Bedrijfswetenschappen behoort tot de D-finaliteit. De richting Bedrijf en organisatie tot de dubbele finaliteit (D/A). Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders. Dat is een eerste verschil. Ook voor economie en wiskunde zijn er verschillen. Een richting uit de D/A-finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie
Eindtermen D Eindtermen D/A
Algemene economie en bedrijfswetenschappen Bedrijfseconomie: pakket uit de algemene economie + toegepaste bedrijfswetenschappen
Verdiepte basisvorming wiskunde Toegepaste wiskunde

Deze richting sluit aan bij:

 • Bedrijfswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij VCLB Leuven.


Dubbele

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert over algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast ontwikkel je in deze richting competenties om boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten te ondersteunen. Je maakt ook kennis met de logistieke flow en de verschillende transportmodi.

Specifieke vorming:

 • economie en bedrijfswetenschappen: keuzegedrag producent, marktwerking (competitieve markten), basisverrichtingen boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht
 • Accounting en aspecten van personeelsbeheer
 • Commerciële administratie, aspecten van marketing
 • Internationale handel en de logistieke flow

Robbe volgt in 2A de major Economie en organisatie en vindt de specifieke vakken erg fijn. Hij heeft een brede interesse in de bedrijfswereld en een job op de verkoopafdeling van een bedrijf lijkt hem interessant. Robbe zoekt een studierichting waar de bedrijfseconomische vakken en praktische toepassingen voldoende aandacht krijgen. Hij overweegt om na het 6de jaar een professionele bachelor Bedrijfsmanagement: marketing te volgen aan de hogeschool.

Lana volgt in 2A de major Economie en organisatie en dat valt best mee. De mama van Lana werkt in een groot bedrijf dat producten verkoopt in meer dan 40 verschillende landen. Haar dienst staat in voor de verwerking en verzending van bestellingen van klanten in binnen- en buitenland via verschillende transportkanalen. Lana zoekt een studierichting die haar voorbereidt op een dergelijke job, een evenwicht biedt tussen theorie en praktijk en toelaat om na het 6de jaar een professionele bachelor of graduaat aan de hogeschool te volgen.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen bedrijfseconomische onderwerpen.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in bedrijfseconomische concepten en processen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je administratieve en commerciële vaardigheden verbetert.
 • je werkt ook doelgericht en in functie van praktijkopdrachten aan je ict-kennis en vaardigheden.
 • je leert om vlot en klantgericht met mensen te communiceren en hen verder te helpen. Je leert dit ook in het Engels en het Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Bedrijf en organisatie 8 9
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Bedrijfswetenschappen behoort tot de D-finaliteit. De richting Bedrijf en organisatie tot de dubbele finaliteit (D/A). Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders. Dat is een eerste verschil. Ook voor economie en wiskunde zijn er verschillen. Een richting uit de D/A-finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie
Eindtermen D Eindtermen D/A
Algemene economie en bedrijfswetenschappen Bedrijfseconomie: pakket uit de algemene economie + toegepaste bedrijfswetenschappen
Verdiepte basisvorming wiskunde Toegepaste wiskunde

Deze richting sluit aan bij:

 • Bedrijfsorganisatie (dubbele)
 • Commerciële organisatie (dubbele)
 • Internationale handel en logistiek (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Toerisme

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert de wereld van toerisme kennen: zowel in het binnen- als in het buitenland maak je kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen. Je informeert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen. Je situeert toeristische plaatsen dichtbij en veraf. Je leert toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies. Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.

Specifieke vorming:

 • Engels en Frans: communicatieve vaardigheden, tekstopbouw
 • Duits: communicatieve vaardigheden
 • Verkenning van de sector: diensten en producten
 • Brede context van beurzen, evenementen en vervoer, accommodatie, reisorganisaties
 • Klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden

Stef kijkt altijd uit naar de reis die het gezin elk jaar tijdens de zomervakantie onderneemt. Genieten aan het zwembad, lekker eten maar ook uitstappen naar mooie plekken, musea en bezienswaardigheden in de buurt. Vorig jaar kwam er in hun hotel een sympathieke dame uitleg geven over de bezienswaardigheden, boeiende uitstappen en evenementen, lekkere restaurantjes in de buurt. Ze zorgde ook voor het vervoer van hotel naar de luchthaven en klanten konden steeds bij haar terecht met vragen en problemen. Dat lijkt ook voor Stef een boeiende job. Vaak in het buitenland verblijven, vele contacten met mensen, andere talen spreken, andere landen en culturen leren kennen … De sympathieke dame volgde aan de hogeschool een professionele bachelor Toerisme- en recreatiemanagement. Dat zou Stef ook graag doen na zijn 6de jaar.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen het domein van het toerisme.
  • je bouwt een stevige basiskennis op in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in toeristische onderwerpen.
 • wat je geleerd hebt, kan je gebruiken, zodat je ook je communicatieve vaardigheden verbetert.
 • je durft je sociaal op te stellen, ook tegenover mensen uit andere culturen, het buitenland …
 • je hebt een sterk taalgevoel. Je bent niet bang om mensen in een andere taal aan te spreken of hen te informeren.
 • je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Engels 3 3
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Toerisme 6 7
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen deze twee richtingen uit de dubbele finaliteit. In beide richtingen is er veel aandacht voor taal. Je leert communiceren in drie vreemde talen, nl. Duits, Engels en Frans. In de richting Taal en Communicatie is er daarnaast nog extra aandacht voor Nederlands, en dit vanuit twee vakken: het vak Nederlands zelf met een uitbreiding van de basisdoelen en het vak Public Relations. In dit vak leer je communicatieproducten ontwikkelen. Je verdiept je in verschillende vormen en effecten van communicatie.

In beide richtingen leer je presentaties geven en voer je administratieve en organisatorische taken uit.

Het verschil zit ook in dit gegeven: de richting Taal en Communicatie hangt niet vast aan één sector. De richting Toerisme wel: nl. beurzen, evenementen en de context van toerisme en recreatie. Als leerling verken je dus grondig het brede toeristisch-recreatieve werkveld.

Deze richting sluit aan bij:

 • Toerisme (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje vanuit het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Specifieke vorming:

 • Uitvoerende taken: ontvangst en opslag van goederen
 • Administratieve vaardigheden bij onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderingen en events
 • Uitvoerende taken bij winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren
 • Communicatieve vaardigheden in functie van onthaal en verkoop
 • Frans en Engels

Sofie wil later graag in een groot bedrijf werken. Administratieve taken waarbij je veel met de computer werkt, spreken haar het meest aan. Bezoekers ontvangen aan het onthaal, telefoons en e-mails van klanten beantwoorden in Nederlands, Frans en Engels ziet ze ook wel zitten. Sofie leert het liefst via concrete taken en opdrachten. In de 3de graad wil ze graag op stage en na het zesde jaar wil ze snel gaan werken.

Polle volgt in 2B Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn. Economie en organisatie spreekt hem meer aan dan Maatschappij en welzijn. Het gezin van Polle woont vlakbij het Europees verdeelcentrum van een bekend sportmerk. Vorig jaar gingen ze er een kijkje nemen tijdens een open bedrijvendag. Ze werden rondgeleid door een enthousiaste magazijnmedewerker die vertelde over zijn job. Binnenkomende leveringen op de juiste plaats zetten in het magazijn met de heftruck of reachtruck, bestellingen voor verschillende landen en groothandelaars verzamelen en op vertrekkende vrachtwagens laden …. Dat zou Polle ook wel zien zitten als job. Hij wil het op een heel praktische manier leren in het secundair onderwijs. Na het 6de jaar zal waarschijnlijk nog een specialisatiejaar (sense) volgen en dan gaan werken.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming.
 • je leert vlot en klantvriendelijk communiceren bij onthaal- en verkoopactiviteiten.
 • je werkt ook doelgericht en in functie van opdrachten in organisatie en logistiek aan je ict-kennis en vaardigheden.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels en Frans 4 4
Mavo 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Organisatie en logistiek 12 12
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Logistiek (arbeidsmarkt)
 • Onthaal, organisatie en sales (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk het infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.