SPORT

Je interesseert je voor sport en je wil je vaardigheden, technieken en tactieken in verschillende bewegingsdomeinen verbeteren. Je doet graag inspanningen om gezond en fit te blijven. Je bent geïnteresseerd in natuurwetenschappen, vooral wanneer er een link is met sport. Je bent een teamspeler die leiding kan geven en aanvaarden.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Sportwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast leg je de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden,
tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis en wiskunde.

Specifieke vorming:

 • biologie: belang micro-organismen
 • chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
 • fysica
 • bewegingswetenschappen: inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie
 • onderzoeks- en labovaardigheden

Ona is een erg sportieve leerling. In haar vrije tijd speelt ze badminton en doet ze dans. Ze gaat ook geregeld joggen en zwemmen. Ze volgt nu in 2A de major STEM- wetenschappen. Natuurwetenschappen doet ze liever dan moderne talen.

In de 2de en 3de graad wil ze haar interesse voor natuurwetenschappen en sport graag combineren.

Na het 6de jaar wil ze aan de universiteit de academische bachelor Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen volgen. Misschien wordt ze later wel leerkracht lichamelijke opvoeding.

Alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op wetenschappen en sport:

 • je beschikt over een goede fysieke conditie. Je bent voldoende motorisch en sociaal vaardig om deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband.
 • je kan analytisch en inzichtelijk denken. Hierdoor kan je verschillende natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen. Dit alles vind je uitdagend.
 • je denkt na op een geordende en gestructureerde manier.
 • Je houdt ervan verschijnselen te onderzoeken in biologie, chemie en fysica.
 • Je denkt graag na over mogelijke oplossingen bij natuurwetenschappelijke problemen in biologie, chemie en fysica.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Sport + fysiologie/anatomie 4 4
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Keuze school 3de 4de
3 2

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide richtingen behoren tot de domeinoverschrijdende D-finaliteit. Er zijn heel veel gelijkenissen en een paar verschillen, vooral in het vak wiskunde en bewegingswetenschappen.

Sportwetenschappen Natuurwetenschappen
Biologie uitgebreide biologie uitgebreide biologie
Chemie uitgebreide chemie uitgebreide chemie
Fysica uitgebreide fysica uitgebreide fysica
Wiskunde uitbreiding wiskunde sterke uitbreiding wiskunde
bewegingswetenschappen /

Deze richting sluit aan bij:

 • Sportwetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Dubbele

Sport

Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Specifieke vorming:

 • toegepaste fysiologie en anatomie: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
 • toegepaste bewegingswetenschappen: inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie
 • toegepaste psychologie: strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie
 • Inhouden en strategieën gerelateerd aan de voorbereiding, het vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en spelactiviteiten op een didactisch verantwoorde manier en in veilige omstandigheden.
 • Communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels

Jesse is een sportieve leerling. Hij zoekt een studierichting waar minstens 10 u per week sport op het programma staat. Begeleiden van sportactiviteiten of leerkracht lichamelijke opvoeding lijken hem boeiende jobs. Na het 6de de jaar wil hij aan de hogeschool een Educatieve bachelor lichamelijke opvoeding volgen.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen je studiedomein.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je beschikt over een goede fysieke conditie. Je bent voldoende motorisch en sociaal vaardig om deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je verdiept je in wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie, fysiologie en toegepaste fysica.
 • je bent ook geïnteresseerd in psychologie, zodat je dit kan gebruiken bij het ondersteunen van bewegingsactiviteiten.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Sport 10 11
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Sportbegeleiding (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.